Visserij/Binnenvaart

Casco & Machinerieën

Uw vaartuig is uw belangrijkste bezit. De polis Casco & Machinerieën verzekert schade aan casco, motorinstallaties, scheepsinventaris, elektrische installaties, elektronische en/of nautische apparatuur maar ook aan derden, als gevolg van extern onheil of als gevolg van een eigen gebrek. Voor motorinstallaties geldt dat het eigen gebrek ook is verzekerd.

P&I-verzekering

Uw (contractuele) aansprakelijkheid als schipper of eigenaar kan eveneens in het gedrang komen tijdens uw activiteiten op zee, maar ook in het geval van binnenvaart.

Denken we maar aan een aanvaring met een ander vaartuig.

De P&I-verzekering verzekert uw (contractuele) aansprakelijkheid van de schipper/eigenaar.

Hier een overzicht van enkele gedekte waarborgen waarvan u kunt genieten:

  • de aansprakelijkheid inzake persoonlijk letsel en/of overlijden van personen aan boord (uitgezonderd passagiers);
  • de aansprakelijkheid voor de kosten van wrakopruiming;
  • de aansprakelijkheid voor de kosten van milieuverontreiniging;
  • rechtsbijstandverzekering;
  • uitbreiding voor de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of overlijden van passagiers aan boord is mogelijk.

Inboedelverzekering

U kunt als reder of eigenaar ook de inboedel van uw vaartuig verzekeren. Omdat u vaak meer goederen en materiaal aan boord hebt dan u denkt, is dat zeker niet onverstandig. Met deze polis verzekert u de schade aan uw inboedel aan boord van uw vaartuigen of aan de wal ten gevolge van een van buiten komend onheil, zoals onder meer aanvaring, brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal. Ook schade door water, stoom, rook en roet uit warmwaterinstallaties is verzekerd.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap