Medical BA Beroep

Waarom deze verzekering?

Iedere beroepsactiviteit en elk menselijk handelen houdt automatisch het risico in van het toebrengen van schade aan anderen, waarbij men op voorhand vaak niet weet hoeveel de schade uiteindelijk zal bedragen. De BA medical van Callant Verzekeringen beschermt u hiertegen, nuttig aan te vullen met de waarborg BA uitbating.

Wat is onder meer verzekerd?

De medical BA Beroep dekt de contractuele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van “beroepsfouten”. Ze omvat onder meer nalatigheden, niet- en verkeerd handelen, verzuimen, vergissingen e.d.

Enkele extra voordelen van Callant Medical:

  • Aanzienlijke kortingen voor starters
  • Uiterste aandacht voor de problematiek van anterioriteit en posterioriteit

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Documenten

Downloaden