Belg gooit zijn digitale identiteit te grabbel

30 november is het de internationale ‘Computer Security Day’. Volgens een gezamenlijke enquête van het  Centrum voor Cybersecurity België en Cyber Security Coalition staan de Belgen op de 27e plaats als het over hun ‘digitale gezondheid’ gaat, ver achter de buurlanden Nederland en Duitsland. En merkwaardig is ook dat vele bedrijven niet voorbereid zijn op een cyberaanval. “Toch liggen de cybercriminelen op de loer” waarschuwt Eric Monsieur van Callant Verzekeringen & Financieel Advies.

Het gebeurt steeds vaker dat organisaties of kleine en middelgrote ondernemingen het slachtoffer worden van digitale terreur. Dergelijke cyberaanvallen leiden vaak tot onherstelbare schade aan bedrijfssystemen -en gegevens. Daarom zoeken bedrijven tegenwoordig vaak hun toevlucht tot een cyberverzekering.

 “Het aantal aangiftes van een dergelijke ‘digitale’ brand is in twee jaar tijd maar liefst verdubbeld en de dreiging komt steeds dichterbij,” vervolgt Eric Monsieur.

In mei 2017 werd de wereld opgeschrikt door het Petya-virus dat bestanden op tienduizenden pc’s gijzelde tegen losgeld. Grote internationale bedrijven zoals scheepvaartbedrijf Maersk, koeriersdienst TNT of medicijnfabrikant MSD werden erdoor getroffen. Hun volledige informatica-systeem ging plat. Bijna alle activiteit in de Rotterdamse haven lag in één klap stil. Schermen gingen op zwart en wat later verscheen een tekst waarin om een losgeld werd gevraagd.

Het is bijna dagelijkse kost geworden. Cybercriminaliteit dringt stilaan door tot in alle niveaus van onze samenleving. Van vrij doorzichtige ‘phishing’- spammails tot grootschalige, georganiseerde ransomware-aanvallen zoals in de haven van Rotterdam.

Van klantengegevens tot zelfs technische werkloosheid door cyberaanval

Elk bedrijf vindt het evident om verzekeringen af te sluiten tegen bedrijfsschade na brand, aansluitend bij hun brandpolis,” vertelt Eric Monsieur, “Het principe is eenvoudig: een gedekt schadegeval in de brandpolis geeft aanleiding tot een vergoeding die alle financiële gevolgen opvangt van de onderbreking van de activiteit door dat bewuste schadegeval. Maar nog te weinig ondernemers staan stil bij de gevolgen van een ‘digitale’ brand.”

Volgens recente cijfers zouden er maar liefst 624 cyberaanvallen per dag worden uitgevoerd in ons land. Broodnodige data, die cruciaal zijn voor de dagelijkse werking van een bedrijf, worden gegijzeld. Gevoelige info over het bedrijf of -soms nog erger- de klanten gaat verloren. Dat kan leiden tot problemen op het vlak van aansprakelijkheid, administratieve boetes, interne kosten en reputatieschade. Méér zelfs, het kan zorgen voor een enorme financiële kater, omdat alle activiteit in het bedrijf stilvalt, met een daling van de omzet tot gevolg. Stel u voor … alle klantengegevens, leverancier gegevens, bestellingen, routeplanning, stockgegevens, facturatie, enz. … verdwenen of toch op zijn minst tijdelijk niet beschikbaar. Zo’n melt down geeft volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geen aanleiding tot het aanvragen van technische werkloosheid. En dus kunnen de kosten gigantisch oplopen.

Cyberpolis voor méér dan alleen maar GDPR-bescherming

Daarom is enkele jaren geleden de cyberverzekering in het leven geroepen. De polis dekt de financiële schade die wordt veroorzaakt binnen een computersysteem/netwerk, zonder dat er sprake is van materiële schade,” verduidelijkt de expert van Callant Verzekeringen & Financieel Advies. “Schade binnen het eigen bedrijf, maar ook bij derden, zoals bedrijven waarmee u zaken doet. De voorbije maanden kwam deze polis vooral in de actualiteit naar aanleiding van de nieuwe GDPR-reglementering, maar intussen gaat het veel verder dan een dergelijke bescherming.”

De gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen noteren een voortdurende toename van schadegevallen die ontstaan na een digitale aanval op het informaticanetwerk. In 2015 was 30% van alle claims nog in verband te brengen met cyberaanvallen, vorig jaar was dat zelfs al meer dan 70%. Uiteraard is een doeltreffend preventiebeleid van primordiaal belang, maar een goeie aanvullende verzekering kan de schade ook meer dan beperken. Verzekeraars hebben een gestructureerd stappenplan om een cyberaanval zo snel als mogelijks te pareren.

Een all-in-oplossing met vier waarborgen

Een cyberverzekering zorgt voor een “All-In-oplossing”, een volledig pakket met 4 waarborgen, waarin een heel aantal dekkingen kunnen worden voorzien: aansprakelijkheid, bedrijfsschade, kosten en eigen schade.

Waarborg AANSPRAKELIJKHEID: inbreuk op persoonsgegevens opgeslagen in de computersystem van de klant, verspreiding van klantengegevens door kwaadwilligheid of menselijke fout, administratieve sancties opgelegd door een toezichthouder voor inbreuken op de gegevensbescherming (GDPR), verdediging tegen claims van derden, betalen van de schadevergoeding, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk op privéleven van een persoon, verspreiding van persoonsgegevens.

Waarborg BEDRIJFSSCHADE: financiële verliezen, verlies van omzet die de verzekerde heeft geleden ten gevolge van een onderbreking van de activiteit te wijten aan een cyberaanval.

Waarborg KOSTEN: crisismanagement, crisiscommunicatie, crisisconsulenten om reputatieschade te voorkomen of te beperken, kosten voor digitaal onderzoek en vaststellen van de omvang van de schade, herstel/recuperatie/reproduceren van databases en netwerken en websites, bijstand van IT-securityspecialist, klantenondersteuning, callcenter, reputatieherstel.

Waarborg EIGEN SCHADE: de terugbetaling van de afpersingskosten, cyberdiefstal (gelden overgeschreven van een rekening van klant naar een rekening van derden).

Deze dekking binnen de polis geldt wereldwijd voor alle feiten en alle schade-eisen die zijn ingeleid tijdens de geldigheidsduur van de polis. “Er geldt een vrijstelling van € 2.500 en de verzekerde bedragen lopen vanaf € 250.000. Maar een cyberpolis is zo specifiek en op maat opgemaakt, dat het aangeraden is dat de verzekeraar een voorstel op maat maakt. Maar als makelaar willen we  vooral het belang en het nut van een dergelijke polis onderstrepen in het belang van de klant. Want cybercriminaliteit is niet meer de Ver-Van-Ons-Bed-Show, maar het kan zowel u als mij overkomen als ik straks mijn laptop opstart,” besluit Eric Monsieur.

Meer info:

Callant Verzekeringen & Financieel Advies, advies@callant.be

Terug naar overzicht