Zijn telewerkers tijdens coronavirus goed verzekerd?

Als België straks in lockdown gaat, zal telewerk voor veel bedrijven de enige mogelijkheid zijn om hun diensten en service op een professionele manier verder te kunnen aanbieden zolang de coronacrisis duurt. Als werkgever is het belangrijk om werknemers goed te informeren wat telewerken inhoudt. Zowel wat het werk zelf betreft alsook wat de bescherming van de werknemer betreft in geval er iets misloopt terwijl de werknemer thuis aan het werk is. Met andere woorden, waarmee moet je als werkgever én als werknemer rekening houden wanneer je voor telewerk kiest?

Occasioneel en structureel telewerk

Wetgevend wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 vormen van telewerk. Bij structureel telewerk werkt de werknemer op regelmatige basis en niet toevallig buiten het bedrijf. Bijvoorbeeld elke vrijdag thuiswerken. Occasioneel telewerk is telewerk dat wél toevallig en op niet-regelmatige basis plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij overmacht zoals thuiswerk wegens een treinstaking, zware sneeuwval, …. Ook een lockdown in geval van een pandemie geeft aanleiding tot occasioneel telewerk.

Deze laatste vorm van telewerk moet aangevraagd worden door de werknemer, in regel binnen een redelijke termijn tenzij speciale omstandigheden. Een schriftelijk akkoord van de werkgever is een vereiste en volstaat via e-mail en/of sms. In geval van weigering dien je je als werkgever te motiveren.

Ben je even goed verzekerd als werknemer?

Omdat telewerk meer en meer wordt aangemoedigd, is ook de arbeidsongevallenverzekering mee geëvolueerd. Ingevolge een wet van 21/12/2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, worden werknemers die aan occasioneel telewerk doen, sinds 27/01/2019 beter beschermd in de arbeidsongevallenverzekering. Voor de werknemers en uiteraard voor de werkgever betekent dit meer duidelijkheid.

In principe is er geen wettelijk verschil meer tussen een klassiek arbeidsongeval – op de werkplaats zelf of op de weg van en naar het werk – en een arbeidsongeval waarbij een telewerker betrokken is.

Bewijslast ligt bij de verzekeraar

Het zou ons te ver leiden om hier te gaan spreken over de hele evolutie inzake notie ‘arbeidsongeval’. Een moeilijk item bij het telewerken is natuurlijk wel de bewijslast. Sinds 2019 bestaat er ook voor de occasionele telewerker een (weerlegbaar) vermoeden dat een arbeidsongeval zich tijdens de werkuren had voorgedaan. Voorheen was dit enkel voor de structurele telewerker zo.

Een telewerker die vandaag een brandwonde oploopt in de keuken bij het maken van zijn middaglunch is gedekt in de arbeidsongevallenverzekering. Net zoals iemand verzekerd is wanneer hij over een kabel struikelt aan zijn bureau.

Arbeidsweg krijgt bredere invulling

Er waren ook nog veel hiaten zeker als het ging over de bescherming van werknemers onderweg. Sinds de aanpassingen van 27/01/2019 heeft de arbeidsweg een bredere invulling en wordt onder andere de weg (heen en terug) van de woonplaats (of de gebruikelijke plaats van telewerk) naar de lunchplek (of de plaats waar de telewerker zijn lunch koopt) als arbeidsweg gedefinieerd. Ook wanneer een telewerker zijn kind naar school of de kinderopvang brengt al dan niet met een omweg, is de werknemer verzekerd in de nieuwe wetgeving van 2019.

Stel een telewerkpolicy op!

Onder het motto, ‘beter voorkomen dan genezen’, en ‘goede afspraken maken goede vrienden’, is het belangrijk dat de werkgever een document opstelt met daarin enkele duidelijke afspraken zoals:

  • Alle afspraken in verband met occasioneel én structureel telewerk
  • De locatie van telewerk: Ingeval de locatie niet is vastgelegd in een document, is de woonplaats de gebruikelijke locatie van telewerk
  • Het uurrooster: Het normale uurrooster die van toepassing is in de onderneming, tenzij anders vermeld in het document of de telewerkpolicy

Het coronavirus grijpt wild om zich heen en de kans bestaat dat het normale sociale leven net als het leven op de werkvloer voor een langere periode on hold wordt gezet. Telewerken kan hierbij een oplossing bieden voor dienstverlenende bedrijven of de backoffice van bedrijven in het algemeen.

Het is belangrijk dat werkgevers hier niet ondoordacht te werk gaan en zorgen dat werknemers goed geïnformeerd zijn van alle do’s en don’ts die gelden bij telewerk. Een telewerkpolicy opstellen met een goed afgelijnd kader kan helpen.

Op deze manier kan een bedrijf in tijden van coronavirus verder operationeel blijven en zijn werknemers tijdens telewerken goed beschermd én verzekerd in geval er iets misloopt.

Maatregelen tegen het coronavirus

Volgens Peter Callant, CEO van Callant Verzekeringen & Financieel Advies, kan deze crisis op termijn een leerrijke ervaring zijn die ons helpt om als bedrijf bewuster te gaan kiezen voor telewerk. “Zo kunnen we misschien zelfs het fileprobleem voor een stuk oplossen, burn-out op de werkvloer terugdringen en een betere work-life balance bieden aan werknemers. De geschiedenis leert ons dat crisissen niet alleen verandering brengen, maar ook kansen bieden om beter te doen dan voorheen.” 

In het kader van fitte en gezonde medewerkers die zorgen voor meer klanttevredenheid en een optimale work-life balance werd telewerk bij Callant in 2018 uitgerold. “Door het verder uitbreken van het coronavirus beslisten we om vanaf maandag 65% van onze werknemers te laten telewerken. Vanaf woensdag verwachten we dat 90% van onze werknemers thuis aan het werk zal zijn om onze klanten in deze moeilijke periode verder te blijven ontzorgen en de dienstverlening zo gehandhaafd blijft.

Advies

Terug naar overzicht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap