Corona is het aperitief van de klimaatcrisis

27 oktober 2021 | Immo - Auto

Nog niet zolang geleden zei AXA-topman Jef Van In dat wat we meemaken met corona nog maar een aperitief is van een klimaatcrisis. En met wat we in de voorbije maanden meegemaakt hebben, moeten we hem gelijk geven.

De eerste helft van 2021 moesten verzekeraars wereldwijd een slordige 66 miljard euro uitbetalen aan schadevergoedingen voor natuurrampen. Dat komt vooral door extreem winterweer in de VS en hevige onweders in Europa. We spreken hier nog niet over de vele dodelijke slachtoffers die deze rampen met zich meebrachten. De overstromingen in Wallonië zouden al meer dan 1,3 à 1,7 miljard  euro kosten.

Gelukkig is de waarborg natuurrampen verplicht in de woonverzekering, die zelf niet wettelijk verplicht is. Daarvoor betaalt men sinds 2006 een bijpremie. De wet voorziet een geplafonneerde franchise en premie. In geval van weigering van de verzekeraar om een dekking volgens de wettelijke voorwaarden aan te bieden, kan de verzekerde zich wenden tot het Tarificatiebureau, dat dan een verzekeraar belast het risico van de verzekerde te dekken. Voordien moest men zich melden tot het rampenfonds op voorwaarde dat de oorzaak van de schade erkend werd als natuurramp.

Over welke natuurrampen gaat het?

– de overstromingen
– aardbevingen van natuurlijke oorsprong
– aardverschuivingen of modderstromen
– overstroming van de publieke afwatering

De wet laat de verzekeraars toe om sommige waarborgen uit te sluiten van de dekking natuurramp, zoals bijvoorbeeld:

– Zaken die aan de buitenzijde van de bewoning zijn aangebracht (afsluitingen, afschuttingen in de tuin, tuinmeubelen, terrassen,);
– De inhoud van de kelders die niet op een verhoging van 10 cm werden gestapeld, behalve de verwarmingsketel, water- of elektrische installatie;
– Woningen die in aanbouw zijn of die worden verbouwd;
– Woningen of delen van de woning die werden gebouwd in een risicozone.

Hoewel alles in een wet vastgelegd is, zijn er heel wat verschillen tussen de maatschappijen. Wil je gemoedsrust, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.

En wat met het rampenfonds?

Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone woningverzekering, kan je terecht bij het rampenfonds op voorwaarde dat de ramp officieel erkend werd. Het rampenfonds is een regionale bevoegdheid. Om te kunnen genieten van het rampenfonds moet men een strikte procedure naleven en is er ook een vrijstelling die doorgaans hoger ligt dan die in de woningverzekering. 

Wil je hierover meer weten, aarzel ook in dit geval niet om contact op te nemen met ons kantoor. We zoeken dan voor jou de nodige informatie op.