Drie goede redenen om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten

6 november 2021 | PRO

Ben je als ondernemer voldoende genoeg verzekerd voor juridische geschillen als je in je auto- of brandverzekering een rechtsbijstandsverzekering afsluit? Het antwoord hierop is ‘neen’

Velen hebben een rechtsbijstandsverzekering lopen als aanvullende verzekering in hun brand-of autoverzekering. De premie is doorgaans iets goedkoper en de waarborgen zijn beperkt. Bovendien zijn ze enkel van toepassing bij geschillen die met de brand- of autoverzekering te maken hebben. Met andere woorden, men kan op deze aanvullende waarborgen geen beroep doen voor alle juridische geschillen.  

Daarom raden wij je aan om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Er zijn daar drie goede redenen voor.

Eerste reden: de waarborgen zijn ruimer

Denk maar aan:

– Contractuele geschillen met een klant of een werknemers;
– Geschillen op vlak van sociaal, administratief en fiscaal recht;
– Geschillen op vlak van de GDPR-wetgeving;
– Bijstand bij recuperatie van achterstallige facturen;
– Enzovoort…

De rechtsbijstandverzekering doet uiteindelijk veel meer dan het terugbetalen van de kosten (gerechtskosten, expertisekosten en de erelonen aan advocaten), die een bedrijf moet maken als het verwikkeld geraakt in een juridisch geschil. Daarnaast en evenzeer belangrijk biedt de rechtsbijstandsverzekeraar ook juridische diensten, die er moeten voor zorgen dat het conflict niet voor de rechtbank komt. Een procedure voor de rechtbank sleept lang aan en in de meeste gevallen blijft er een ontgoochelde verliezer achter. Trouwens, slechts 1 op de 5 geschillen eindigt op de rechtbank.

Tweede reden: objectiviteit bij een schadegeval

Een tweede reden gaat over de onafhankelijkheid of de objectiviteit bij een schadegeval. Ingeval van een niet gedekt schadegeval, zal er bij een geïntegreerde polis geen mogelijkheid zijn om een eventuele tegenexpertise te laten uitvoeren waaruit het tegendeel kan bewezen worden. Dit kan wel wanneer er een aparte rechtsbijstandsverzekering is.

Derde reden: polis op maat

En tenslotte – een derde reden – is dat er een verzekering op maat van de onderneming kan afgesloten worden. We bepalen dan samen voor welke juridische geschillen er een dekking moet zijn, alsook de tussenkomstdrempels van de verschillende waarborgen. Op die manier is je onderneming goed en correct verzekerd tegen een betaalbare premie.

Wil je meer info over de rechtsbijstandsverzekering, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.