Bijstand en pechverhelping

Wat is verzekerd?

De gelegenheden waarbij u door pech kunt getroffen worden zijn legio. Een polis Bijstand is een waarborg die in dergelijke gevallen naast financiële tussenkomst ook hulp verleent. Enkele voorbeelden:

  • Uw werknemer vergist zich en tankt de verkeerde brandstof – verlies of diefstal van sleutels van de wagen: uw werknemer wordt geholpen.
  • Uw werknemer is onderweg naar een voorstelling/conferentie/meeting met een klant… Uw werknemer heeft pech of een ongeval. Een vervangwagen wordt ter beschikking gesteld bij problemen met het voertuig, bij ernstig ongeval wordt uw werknemer gerepatrieerd en een collega gestuurd naar de belangrijke afspraak.
  • Na een ongeval heeft uw werknemer juridische bijstand nodig.
  • U krijgt de meest recente informatie i.v.m. visa, paspoorten, inentingen en andere te vervullen verplichtingen voor eender welke bestemming.
  • Repatriëring, vervangwagen, medische kosten, ziekenhuisopname, pechverhelping, hotelkosten… De bijstandcentrale helpt meteen na uw oproep.

Waarom deze verzekering?

U kunt 24/24 uur, 7/7 dagen beroep doen op onze Bijstandcentrale, dus ook buiten de kantooruren en dat in uw eigen taal, eender waar ook ter wereld. Natuurlijk krijgt u er ook, indien nodig en volgens het contract, een financiële tussenkomt.

Wat is onder meer niet verzekerd?

Naast de gebruikelijk uitsluitingen (opzet, dronkenschap, oorlog, nucleaire ongevallen…) zijn de kosten die gemaakt worden zonder toestemming van de bijstandsverzekeraar uitgesloten. Hoewel in deze bedrijfspolissen normaal enkel de werknemer verzekerd is bij beroepsverplaatsingen kan de dekking ook uitgebreid worden met de privé-verplaatsingen en de leden van het gezin.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap