Fleet & Prevention

Vlootbeheer

Ons kantoor kan een volledig geïnformatiseerd vloot- en schadebeheer aanbieden aan de klanten en dit voor de takken Burgerlijke Aansprakelijkheid, Casco, Rechtsbijstand, Wegenhulp en CMR.
Een premieberekening volgens de voorwaarden van de maatschappijen is voorzien, zodat het volledig productiebeheer van de maatschappij kan worden overgenomen.
Ons systeem laat toe om op periodieke wijze een synchronisatie te doen met de gegevensdragers bij de diverse maatschappijen.

Schadebeheer en schadepreventie

Elke schade kan via een beveiligde internettoegang rechtstreeks door de klant worden ingegeven.
Volgend op de electronische aangifte worden alle procedures gestart om een verdere afwikkeling van de schade correct en efficiënt te laten verlopen.

Er wordt aan schadepreventie gedaan door analyse van de gedetailleerde schadestatistieken en schade overzichten.

  • Gegevensbank voor het beheer van vloten
  • Ondersteunende modules
  • Internetverbinding, briefwisseling via internet,paperless desk
  • Opmaak van preventie rapporten en statistieken
  • Inzicht in de gegevens via gedetailleerde lijsten
  • Snellere opmaak en verwerking
  • Vermijden van dubbele ingaves
  • Verhoogde productiviteit