BA Privé Leven

Wat & waarom?

De aansprakelijkheid volgens het Belgische Recht is, onder meer, gebaseerd op het foutbegrip. Het slachtoffer dient aan te tonen dat diegene die de schade heeft veroorzaakt een fout heeft begaan, dat wil zeggen dat hij in vergelijking met de algemeen geldende norm een gebrek aan waakzaamheid en voorzichtigheid heeft betoond. Meestal is het uw verzekeraar die het slachtoffer schadeloos moet stellen en dus zal hij doorgaans gelijklopende belangen hebben met uzelf. Het zal dan ook uw verzekeraar zijn die mee zal onderzoeken of uw aansprakelijkheid wel degelijk betrokken is en of aan de verschillende voorwaarden is voldaan waardoor u (uw verzekeraar) voor de schade zal dienen tussen te komen. Tevens zal de verzekeraar nagaan of de schade wel correct werd begroot

Wat is niet voorzien?

Belangrijk om weten is dat de schade die veroorzaakt werd ten gevolge van beroepsactiviteiten of zelfs van gelegenheidswerk niet onder het bestek van de privé-polis valt. Tevens komen verzekeraars niet tussen wanneer de aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract of een goed waarvan u het toezicht uitoefent (bijvoorbeeld geleende goederen).

Een goede verzekering Ba-privé leven verdient professionele aandacht. Bereken uw premie en sluit uw familiale verzekering online af.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap