Burgerlijke Aansprakelijkheid

Volgens de wet van 21 november 1989 moet elk gemotoriseerd voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, verplicht voorzien zijn van een verzekeringscontract voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid.

Wat dekt deze verzekering?

De BA Auto dekt:

 • de lichamelijke schade aan derden en alle vervoerde personen (behalve de bestuurder): overlijden, verwondingen, letsels en hun gevolgen;
 • stoffelijke schade die aan derden en de vervoerde personen (behalve de bestuurder) wordt toegebracht.

Het bedrag van de dekking is onbeperkt. Alleen voor stoffelijke schade veroorzaakt door brand of een explosie bestaat er een plafond van 1.239.467,62 EUR per schadegeval.

Gratis dekking voor aanhangwagens tot 750 kg.

DIV inschrijving

U kunt zelf uw plaataanvraag in orde brengen bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV).

Gebruik hiervoor de gegevens van het ‘roze formulier’ dat u van de garage of vorige eigenaar ontving.

Bezorg ons alle gegevens. Wij kijken die nog een laatste keer na, en zenden vervolgens de aanvraag elektronisch door naar het DIV. In theorie ontvangt u dan uw plaat binnen de 48u.

Mocht u nog vragen hebben in verband met de inschrijving van voertuigen, stuur ons dan gerust een email of bel naar 050/34.33.23

Schademelding

Ga naar onze klantenzone om uw schadegeval online te melden. Zo hebben wij meer tijd om u bij schade in levenden lijve bij te staan. U krijgt van ons wat u verdient: een efficiënte autoschaderegeling met vlotte uitbetaling…

En ook op het vlak van herstellingen is optimale service het leidmotief.

Erkend Hersteller

Kiest u voor één van onze erkende herstellers, dan geniet u van een ruime waaier aan voordelen.

Kiest u voor een erkende hersteller, dan:

 • ontvangt u gratis een vervangingsvoertuig tijdens de duur van de herstellingen en gedurende maximum 6 dagen bij totaal verlies. Uw mobiliteit komt dus geenszins in het gedrang.
 • geldt de formule “derde betaler”. Dit betekent dat de herstellingskosten rechtstreeks worden betaalt aan de hersteller, behalve de contractuele vrijstelling en het BTW-gedeelte dat u kan terugvorderen. U hoeft dus uw spaarpot niet aan te spreken om de garage te betalen.
 • Krijgt u een waarborg van 12 maanden op de onderdelen en het werk nodig voor de herstelling. Deze waarborg mag nooit minder zijn dan de bestaande fabriekswaarborg. U bent zeker van de kwaliteit van onze erkende herstellers.

U geniet deze voordelen wanneer:

 • u geldig verzekerd bent in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto en:
  • u absoluut in uw recht bent, en
  • de schaderegeling volgens de RDR*-principes gebeurt.

of

 • u geldig verzekerd bent voor de waarborgen Stoffelijke Schade, Brand, Natuurkrachten, Glasbreuk of Diefstal en het schadegeval onder één van deze waarborgen valt.

(*) RDR is een directe regeling van een schadegeval waarbij uw eigen verzekeringsmaatschappij uw schade in eerste instantie betaalt. Dit principe is onderworpen aan een aantal voorwaarden (zoals een maximumtussenkomst, de bepaling van de onschuld van de bestuurder van uw voertuig, een ongeval in België,…)

Waarom een verzekering via Callant Verzekeringen?

UW VOORDELEN

 • Snel: wij zorgen voor een persoonlijke aanpak zodat uw verzekering snel wordt afgesloten.
 • Goedkoop: via een concurrentiële premie die u online kan berekenen
 • 24/24h en 7/7d bereikbaar
 • Ondersteuning bij schade door uw makelaar Callant Verzekeringen

ONZE VERBINTENISSEN

 • Volledig onafhankelijk optreden in uw belang
 • Specialisatie
 • Uw bevoorrechte tussenpersoon zijn
 • Informeren en adviseren
 • Faciliteren
 • Risico – evaluatie
 • Nabijheid
 • maximale betrouwbaarheid
 • “beter voorkomen dan genezen”.

 

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap