Begrafeniskosten

Een verzekering Begrafeniskosten of een Uitvaartverzekering is al lang geen uitzondering meer in België.
De mensen leven steeds langer, en vaak zijn financiële overwegingen de hoofdreden om een dergelijke polis te onderschrijven.
Men wil immers vermijden dat, naast het persoonlijk verlies en verdriet, nabestaanden ook nog opgescheept worden met de financiële implicaties van een overlijden.

Uit beide overwegingen zijn diverse types verzekeringen Begrafeniskosten ontstaan. Zo zijn er polissen die enkel voorzien in de uitbetaling van het voorziene bedrag bij overlijden, terwijl andere polissen ook de volledige uitvaart regelen. Vooral voor dit laatste type verzekering is het noodzakelijk om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende polissen die beschikbaar zijn op de markt.

Callant Verzekeringen kan u er alles over vertellen.
Kom gerust eens langs om dit in de nodige discretie en vrijblijvendheid te bespreken.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap