Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

Deze polis waarborgt uw aansprakelijkheid die u als bestuurder, in uw hoedanigheid van bestuurder, kan oplopen t.o.v. aandeelhouders en derden, door het maken van zogenaamde bestuursfouten, door het schenden van de vennootschaps- en boekhoudwetgeving alsmede de statuten, en dergelijke meer. Doorgaans dekt het contract naast de huidige ook de gewezen en toekomstige bestuurders alsmede hun erfgenamen. Ook worden er allerlei uitbreidingen opgenomen zoals dekking van de bestuurders van „filialen”, van „externe entiteiten”, enzovoort.

Waarom deze verzekering?

Deze verzekering (ook wel „verzekering maatschappelijke lasthebbers” of „D&O – Directors & Officers polis” genoemd) beschermt het persoonlijk vermogen van de bestuurders. Het gaat hier om een „aansprakelijkheidsverzekering” waarbij de verzekeraar, binnen de grenzen van de polis, de belangen van de verzekerde zal verdedigen en dus ook erelonen van advocaten zal ten laste nemen. Enkele praktijkvoorbeelden illustreren ook het belang van de polisdekking: verkeerde investeringsbeslissingen die de vennootschap te zwaar belasten; geen/onvoldoende verzekeringen afsluiten; nalaten de algemene aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen; jaarrekeningen niet/te laat neerleggen; miskennen regels inzake kapitaalsverhogingen;

Wat is onder meer niet verzekerd?

Uiteraard dekt ook deze verzekering geen opzet en fraude, met dien verstande dat normaliter wel de verdedigingskosten worden voorgeschoten tot op het moment dat de fraude of het opzet daadwerkelijk arbitraal of gerechtelijk wordt vastgesteld.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap