Ongevallen

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen. En toch raakt ze een vitaal aspect van ons Leven, namelijk onze financiële draagkracht. Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg.

Want de sociale zekerheid voorziet maar in een vrij geringe tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeschiktheid. Zonder afbreuk te willen doen aan hun onbetwistbaar sociaal nut staat het buiten kijf dat de wettelijke uitkeringen het slachtoffer van een ongeval of een ziekte met een invaliditeit als gevolg, niet in staat stellen, zijn levensstijl van vóór de gebeurtenis in kwestie voort te zetten.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap