Machinebreuk

Een bedrijfsschadeverzekering is de meest ondergewaardeerde verzekering in de ondernemingswereld.

De bedrijfsschade na een belangrijke brand of machinebreuk is vaak de oorzaak van een belangrijke omzetvermindering, soms zelfs van een gedwongen bedrijfssluiting. De reden hiervoor is evident: tijdens het heropbouwen of herstellen ligt de productie veelal stil of daalt deze in belangrijke mate. Deze daling of stilstand vertaalt zich in een omzetdaling terwijl de algemene vaste bedrijfskosten gelijk blijven (lonen, interesten, afschrijvingen, etc.), verloop van (sleutel-)personeel en een verloop van het cliënteel naar de concurrentie. Dit geeft vaak aanleiding tot een negatieve spiraal die moeilijk kan worden doorbroken. De verwachte winsten blijven uit en de noodzakelijke financiële ruimte ontbreekt om snel terug op koers te geraken.

Een bedrijfsschade-verzekering kan in die context het hoofd bieden aan de meeste cruciale financiële behoeften van de onderneming: het opvangen van een groot deel van de vaste kosten; het verlies in omzet opvangen; supplementaire kosten dragen voor de instandhouding en hervatting van de activiteiten…

Met een bedrijfsschadeverzekering wordt ernaar gestreefd om een onderneming terug haar financiële gezondheid te geven die ze gehad zou hebben mocht zij niet het slachtoffer geweest zijn van een schadegeval.

Daar deze contracten maatwerkcontracten zijn die voldoende know how vergen, is een case by case approach de enig mogelijke.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap