Goederen: CMR

Wat is verzekerd?

U bent vertrouwd met de transportsector en vervoert regelmatig goederen. Dan kent u ongetwijfeld ook de CMR-polis. Deze verzekering waarborgt de contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder voor verlies van en schade aan de goederen, en voor vertraging in de aflevering.  De premie wordt bepaald in functie van het aantal voertuigen / de omzet, de aard van de vervoerde goederen (stukgoed, bulk, tank, geleide temperaturen), de territorialiteit, de schadestatistiek, het verzekerde kapitaal per voertuig, de vrijstelling…

 Waarom deze verzekering?

De aansprakelijkheid van de wegvervoerder is gebaseerd op het CMR-Verdrag d.d. 19.05.1956, dat van dwingend recht is. De vervoerder is gebonden door een resultaatsverbintenis, en bijgevolg rust er op hem een vermoeden van aansprakelijkheid. Hij kan dit vermoeden weerleggen op grond van bepaalde ontheffingsgronden (overmacht, gebrekkige verpakking, schuld van de rechthebbende,…).  De aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot maximum (+-) 10€ per kg in geval van verlies of schade, en tot de vrachtprijs in geval van vertraging.

Wat is onder meer niet verzekerd?

  • verhuizingen
  • sommige soorten goederen dienen expliciet te worden aangegeven (frigo, tank, levende planten en dieren,. ..).
  • dekking voor onderaannemers, tussentijdse opslag,… zijn mogelijke uitbreidingen.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap