Arbeidsongevallen

Als ondernemer weet u ongetwijfeld dat u in België wettelijk verplicht bent om een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten als uw privéonderneming personeel in dienst heeft. Wanneer één van uw werknemers tijdens de uitoefening van zijn beroep of op de weg van en naar het werk een ongeval heeft, zal deze polis tussenkomen. De wettelijke verplichting is van toepassing tot het geplafonneerd loon.. Callant Verzekeringen gaat voor uw bedrijf altijd op zoek naar het optimale verzekeringspakket. Wij garanderen u de beste premievoorwaarden en een aantrekkelijk dienstenpakket.

Excedent wet

Deze dekking is een aanvulling op de polis arbeidsongevallen en voorziet in een vergoeding boven het wettelijke vergoedingsplafond.  Meer en meer ondernemingen verkiezen dan ook hun personeel te verzekeren voor de loonmassa die dit plafond overstijgt. Wij bieden U een oplossing op maat.

Als onderneming kunt u eveneens de ongevallen van uw werknemers tijdens het privéleven verzekeren. Samen met de arbeidsongevallenverzekering biedt u zo een 24/24 uur dekking aan. We werken voor u de ideale formule op maat uit. Hierbij bekijken we nauwkeurig de verzekerde kapitalen, het vergoedingsplafond en de verzekerde waarborgen.

Eventueel maken we een audit van alle aanvullende waarborgen om hiaten of dubbele dekkingen te detecteren.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap