Uitbating – Objectieve aansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

Zowel de aansprakelijkheid als de verzekering zijn strikt wettelijk geregeld (wet van 20.09.1979 en de KB’s van 28.02. en 05.08.1991). In hoofde van de “exploitant” (uitbater) van bepaalde “instellingen” die toegankelijk zijn voor het publiek, wordt er een objectieve (foutloze) aansprakelijkheid vastgelegd in geval van schade door brand en ontploffing. Ook de verzekerde kapitalen liggen wettelijk vast: minimum +/- € 15 MIO voor letselschade en € 0,75 MIO voor stoffelijke schade (te indexeren). Een ongetwijfeld (spijtig genoeg) gekende ramp uit het verleden waar deze verzekering tussenkomst bood, is het Switel-drama begin jaren ’90.

Waarom deze verzekering?

Deze verzekering dient gewoonweg verplicht onderschreven te worden door bepaalde exploitanten (die dus niet noodzakelijkerwijze de “eigenaar” zijn!!) van bepaalde instellingen. Onder meer vallen hier onder:

  • restaurant & drankgelegenheden met > 50m² toegankelijk voor publiek
  • hotels met minimum 4 kamers voor minimum 10 gasten
  • kantoorgebouwen met > 500m² toegankelijk voor publiek
  • kleinhandelszaken met verkoop- en opslagruimte van minimum 1000 m²
  • openbare dansgelegenheden, culturele centra en polyvalente zalen
  • ziekenhuizen
  • onderwijsinstellingen
  • pretparken; …

Wat is niet verzekerd?

Veel uitsluitingen bevat deze verzekering niet aangezien zij natuurlijk hoofdzakelijk tot stand gekomen is vanuit een slachtoffer-vriendelijk oogpunt. Opzet en fraude blijven uiteraard uit de waarborg uitgesloten.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap