Repatriëringspolis

Als reder moet u bij een arbeidsongeval aan boord, of in geval van een plotse ziektetoestand, het nodige ondernemen om het getroffen bemanningslid zo snel mogelijk de nodige medische zorgen te laten verstrekken. Vaak moet u hiervoor terugkeren naar de dichtstbijzijnde haven of de hulp inroepen van een helikopter.

Eens uw bemanningslid de nodige zorgen verkregen heeft, kan het zijn dat hij om medische redenen een tijdje in het lokale hospitaal moet verblijven of dat hij, in samenspraak met de behandelende artsen, mag overgebracht worden naar een hospitaal in de buurt van zijn woonplaats.

Ook indien de verwondingen van die aard zijn dat uw bemanningslid op eigen kracht naar huis kan gaan doch in zijn woonplaats nog verdere verzorging nodig heeft, zal de arts beslissen welk vervoermiddel hiervoor het meest geschikt is.

Dergelijke zaken zorgden in het verleden voor heel wat problemen vermits het F.A.O. (Fonds voor Arbeidsongevallen) niet instond voor de kosten van de repatriëring of de reiskosten van de familie. Als reder kon u dan bij ernstige ongevallen zelf het initiatief nemen om in het nodige transport te voorzien, maar meestal tegen een hoge kostprijs.

Het Zeevissersfonds ontwikkelde daarom, in samenwerking met Callant Verzekeringen en de bijstandsmaatschappij IPA Assistance, een repatriëringspolis.

Wat te doen bij een repatriëring?

Bij ziekte of ongeval kan uw bemanningslid op zee door een helikopter of reddingsboot geëvacueerd worden. Eventueel kunt u zelf uw bemanningslid in een haven overdragen aan de hulpdiensten.

Vraag in dat geval de gegevens (adres – telefoonnummer) van de bestemming (hospitaal – hulpdienst).

Daarna belt u deze gegevens door naar IPA ASSISTANCE met de melding dat u een ongeval onder de verzekeringspolis van het ZEEVISSERSFONDS wenst aan te geven. Zo eenvoudig is het.

Wat bij overlijden?

Als het ondenkbare toch gebeurd, en u krijgt te maken met een overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval, dan worden de kosten voor de repatriëring door het Fonds voor Arbeidsongevallen terugbetaald.

U kunt hen hiervoor contacteren op het nummer 059/ 32 01 88 of via mail: ostend@faofat.fgov.be.

Verstrek ook in dat geval de gegevens die u noteerde zoals de aard van de verwondingen, waar het slachtoffer naartoe gebracht werd en een telefoonnummer of adres van die plaats.

Directe lijn voor aangifte bij IPA: 02/ 552 53 85 (24 op 24 uur – 7 dagen op 7).

Geef tevens de naam van uw rederij, naam en nummer van het vaartuig en de identiteit (naam – adres – geboortedatum) van het slachtoffer door en een nummer waarop men u kan bereiken.

Maak ook melding van het ongeval bij Callant Verzekeringen: 050/34.33.23. Wij zullen u bijstaan en informeren over het verdere verloop van het dossier.

 

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap