Duurzaamheidsbeleid

Versie 3.0 – 12/03/2024

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Toepassingsgebied

Het duurzaamheidsbeleid is van toepassing op alle activiteiten van, of in naam van, de entiteiten behorende tot de groep Callant, zijnde:

  • Callant Verzekeringskantoor bv, met zetel te Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp, KBO nr. 0443.681.364
  • Callant Verzekeringen Antwerpen nv, met zetel te Frankrijklei 112 bus 4, 2000 Antwerpen, KBO nr. 0444.457.364
  • Callant Verzekeringen Kempen nv, met zetel te Diestseweg 38, 2440 Geel, KBO nr. 0411.577.829
  • Callant Financieel Advies nv, met zetel te Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp, KBO nr. 0429.196.294

Alle voornoemde vennootschappen zijn tevens gekend onder hun commerciële benaming Callant Insurance & Financial Advice (Callant).

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Vind de juiste oplossing voor uw risico’s?

Ontdek ons ruime aanbod aan verzekeringen. Als onafhankelijke makelaar verzekeren wij op maat.

De juiste verzekering vinden