Arbeidsongevallenverzekering

Raadpleeg de polisvoorwaarden van deze verzekering via Mijn Callant.

Vraag een gesprek
Wettelijke basisdekking
Advies van A tot Z
Analyse & optimalisatie

Polis arbeidsongevallen: verplicht voor elke werkgever

Een arbeidsongevallenverzekering is een wettelijke verplichte verzekering voor uw werknemers. De polis biedt de verzekerde een vangnet tegen inkomensverlies wanneer hij of zij door een arbeidsongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt. Deze dekking geldt ook voor ongevallen op weg van en naar de werkplaats. In geval van overlijden als gevolg van een arbeidsongeval ontvangen de gezinsleden een forfaitaire rente.

Voordelen voor uw werknemers:

  • Bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid
  • Alle medische en farmaceutische kosten worden vergoed
  • Bescherming van gezinsleden in geval van overlijden

Voordelen voor u als werkgever:

  • De premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • Vul de wettelijke basispolis aan met aanvullende waarborgen
Vraag een offerte

Callant Verzekeringen

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

De waarborgen van een basispolis arbeidsongevallen zijn eveneens vastgelegd. Dit is standaard gedekt in elke arbeidsongevallenverzekering:

Lichamelijke schade door een ongeval dat gebeurt tijdens en door de uitvoering van het arbeidscontract of op de weg naar en van het werk.

Een basisvergoeding (90%) tijdens de arbeidsongeschiktheid, gebaseerd op het loon en begrensd tot een maximumplafond

Medische en farmaceutische kosten en de bijbehorende verplaatsingen die het gevolg zijn van een gemeld en gedekt arbeidsongeval

Een rente voor de verzekerde in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van de graad van ongeschiktheid

Begrafeniskosten en een rente voor het gezin van de werknemer bij zijn of haar overlijden als gevolg van een arbeidsongeval

De basisdekking van een ongevallenverzekering houdt een belangrijke beperking in. De wettelijke verplichting is namelijk van toepassing op een geplafonneerd loonbedrag. In 2021 bedraagt dit bedrag 45.711,80 euro. Verdient uw medewerker bruto meer? Dan zal de vergoeding bij arbeidsongeschiktheid lager uitvallen dan het normale basisloon.

Bovenop de wettelijk verplichte basisdekkingen, kunt u uw polis arbeidsongevallen daarom uitbreiden met enkele aanvullende dekkingen zoals excedent, gewaarborgd loon of privéleven.

Voor welke aanvullende waarborgen kunt u kiezen?

De verplichte dekking voor arbeidsongevallen kan aangevuld worden met een waaier aan extra dekkingen. Deze waarborgen zijn niet wettelijk bepaald. Dat betekent dat u deze als werkgever dus uitdrukkelijk kan laten bijverzekeren. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor uw situatie en werknemers.

Ligt het loon van uw medewerker hoger dan het wettelijke plafond van 45.711,80 euro? Een dekking excedent voorziet in een aanvullende vergoeding boven het wettelijk maximumbedrag die het volledige basisloon dekt. Deze verzekering dekt zowel tijdelijke en blijvende ongeschiktheid als overlijden.

Is uw voordelenpakket nog steeds up-to-date?

Vermijd dubbele dekkingen en ontvang de beste premie.

Daarom kiest u een dekking arbeidsongevallen via Callant

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom ondersteunen we u met een actieplan en workshops rond veiligheidsthema’s, toegespitst op uw sector.

Veelgestelde vragen

De premie voor de basiswaarborg en aanvullende dekkingen wordt bepaald op basis van de loonmassa, het aantal werknemers, de aard van de activiteit en de schadestatistiek. Een dakwerker of boomchirurg zal bijvoorbeeld door het groter risico een hogere premie betalen dan een bediende.

Samenwerken?

Geïnteresseerd in een introductie en een mogelijke samenwerking? Registreer uw e-mailadres en ontvang een uitnodiging voor één van onze events of seminaries om met elkaar kennis te maken.

Toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.