Overweegt u ook om een milieuverzekering af te sluiten?

5 augustus 2022 | Milieu

De regelgeving rond het milieu wordt steeds strenger en steeds ingewikkelder. Op Europees vlak, maar er bestaan ook verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië bijvoorbeeld. Omdat de wetten steeds strenger worden, kan uw bedrijf in de problemen komen en daarom overweegt u best om een milieuverzekering af te sluiten.

Het zijn niet alleen grote bedrijven die milieuproblemen kunnen veroorzaken. Het kan gaan van fabrikanten en industriële vestigingen, opslag van bulkgoederen en magazijnen, centra voor de behandeling en verwerking van afval tot commerciële centra, inbegrepen ziekenhuizen, winkelcentra, laboratoria, hotels en wooncentra.

Denk maar aan een brand in uw gebouw die grondvervuiling veroorzaakt, of de biodiversiteit beschadigt. Of er kan asbest opwaaien naar anderen, die u verantwoordelijk stellen. Of er ontstaan tijdens het transport chemicaliën-lekken die schade veroorzaken.

Wel staat het vast dat wanneer er milieuschade is, de schadeclaims hoog kunnen oplopen met dikwijls lange procedures.

Wat dekt een milieuverzekering?

Een milieuverzekering maakt geen onderscheid volgens plaats, oorsprong of aard van de schade. Uw bedrijf wordt beschermd tegen:

  • vervuiling van de eigen site, zowel accidenteel als gradueel;
  • aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden;
  • verdedigingskosten;
  • saneringskosten;
  • schade aan de biodiversiteit;
  • in sommige gevallen tegen bedrijfsschade.

Uiteraard zijn opzet, oorlog, nucleaire risico’s uitgesloten.

Geen standaardvoorwaarden, wel maatwerk

Belangrijk is om te weten dat een milieuverzekering een aanvulling is op uw bestaande verzekeringen. Zo komt uw verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’, niet tussen voor graduele verontreiniging. Milieuschade op uw eigen terreinen is niet verzekerd. Uw brandpolis biedt enkel dekking voor verzekerde goederen naar aanleiding van een verzekerd risico. De waarborg ‘opruimingskosten’ geldt bijvoorbeeld niet voor grondsanering.

Zoals al geschreven is de milieuverzekering bedoeld om andere bestaande verzekeringen aan te vullen. Het is dan ook echt maatwerk. Een bedrijf die met chemicaliën bezig is, heeft andere dekkingen nodig dan bijvoorbeeld een bouw- of een transportbedrijf.

Wil u meer weten over de milieuverzekering, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor. Vraag een gesprek met één van onze specialisten.