Callant CMR

Wat is verzekerd?

U bent vertrouwd met de transportsector en vervoert regelmatig goederen. Dan kent ook u ongetwijfeld de CMR-polis. Deze verzekering waarborgt de contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder voor verlies van en schade aan de goederen, en voor vertraging in de aflevering. De premie wordt bepaald in functie van het aantal voertuigen/de omzet, de aard van de vervoerde goederen (stukgoed, bulk, tank, geleide temperaturen), de territorialiteit, de schadestatistiek, het verzekerde kapitaal per voertuig, de vrijstelling, ….

Waarom deze verzekering?

U staat geregeld in voor het vervoer van goederen van derden?
Dan bent u aansprakelijk voor deze goederen tijdens dat transport. De aansprakelijkheid van wegvervoerders is gebaseerd op het CMR-Verdrag d.d. 19.05.1956, dat van dwingend recht is.

Als vervoerder bent u dus gebonden door een resultaatsverbintenis, en bijgevolg rust er op u een vermoeden van aansprakelijkheid. U kunt dit vermoeden weerleggen op grond van bepaalde ontheffingsgronden (overmacht, gebrekkige verpakking, schuld van de rechthebbende, …).

De aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot maximum (+/-) € 10 per kg in geval van verlies of schade, en tot de vrachtprijs in geval van vertraging.

Wat is niet verzekerd?

  • Verhuizingen
  • Sommige soorten goederen dienen expliciet te worden aangegeven (frigo, tank, levende planten en dieren, …)
  • Dekking voor onderaannemers, tussentijdse opslag, … zijn mogelijke uitbreidingen

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap