Het ABC van een rechtsbijstandverzekering

18 juni 2023 | PRO

Rechtsbijstand is zoals de naam het zegt.. bijstand. De ondernemer helpen wanneer hij of zij een juridisch probleem heeft. Rechtsbijstand betaalt geen schadevergoeding uit aan de klant, maar zorg voor bijstand bij een (mogelijks) juridisch geschil, dat kan leiden tot een zaak voor de rechtbank. Wat moet u nog meer weten over de rechtsbijstandverzekering?

Wist u dat bijna vier op vijf van de juridische conflicten niet voor de rechtbank komen? Door advies te verlenen en door te onderhandelen met de tegenpartij in een juridisch conflict vermijdt de rechtsbijstandverzekeraar dure advocaatkosten en tijdrovende procedures.

Met andere woorden, de rechtsbijstandverzekering doet uiteindelijk veel meer dan het terugbetalen van de kosten (gerechtskosten, expertisekosten en de erelonen aan advocaten), die een onderneming moet maken als het verwikkeld geraakt in een juridisch geschil.

Wist u ook dat de rechtsbijstandverzekering extra diensten levert om juridische geschillen te vermijden. Preventie is het sleutelwoord. Deze diensten zorgen ervoor dat het geschil niet aansleept of in het slechtste geval voor de rechter komt.

2 op de 3 bedrijven zijn in rechtsbijstand met een bijkomende waarborg verzekerd in hun auto- brand- of beroepsaansprakelijkheid verzekering. De tussenkomst van de rechtsbijstandverzekering is hier beperkt tot de dekkingen die in de hoofdpolis voorzien zijn. 1 op de 3 zelfstandigen heeft al gekozen voor een aparte rechtsbijstandverzekering. Hier zijn de waarborgen ruimer.

De risico’s op een juridisch geschil zitten in een klein hoekje.

We citeren enkele voorbeelden uit de podcast van ‘Je Verzekeringsmakelaar’. We hoorden dat de contractuele geschillen het meest aan bod komen. Een leverancier levert een product van inferieure kwaliteit of een klant weigert zijn factuur te betalen. Of u heeft een geschil met de verhuurder van uw bedrijfspand? Of u vraagt een loodgieter om nieuwe centrale verwarming aan te leggen, maar kort nadien ontstaat er een waterlek… met alle gevolgen van dien.

Daarnaast denken we aan geschillen met de overheid zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van een fiscale controle. 2 tot 4% van de ondernemers wordt er mee geconfronteerd. En als er discussie ontstaat, of erger, een rechtszaak, dat de kosten van uw advocaat ook worden ten laste genomen.

Maar ook geschillen met de arbeidsinspectie, de pensioeninstelling of met de RSZ zijn perfect verzekerbaar. Of stel dat u onterecht subsidies bent misgelopen, dan kan de rechtsbijstand tussenkomen.

Maar ook voor vrije beroepers die zich disciplinair moeten gaan verdedigen is een rechtsbijstand een aanrader.

Elke ondernemer heeft een voertuig, meerdere voertuigen tot zelfs een eigen vloot aan voertuigen. Dat kunnen wagens zijn, maar het zijn ook meer en meer fietsen. Het is cruciaal dat deze ook voldoende worden verzekerd in rechtsbijstand. Eén van uw medewerkers of uzelf moet verschijnen voor de politierechtbank voor overdreven snelheid, een boete wordt betwist, er is een geschil met een hersteller,… het zijn situaties die maar al te vaak voorkomen.

Een andere frequent voorbeeld zijn geschillen met uw personeelsleden. Of het nu gaat om een ontslag, gemiste promoties, pesterijen,… het komt regelmatig voor.

Wat we ook regelmatig zien passeren zijn geschillen met verzekeraars, of het nu gaat over de auto- of brandverzekering, de verzekeraar arbeidsongevallen of met de BA-verzekeraar.

Trend van het moment zijn de risico’s die we kunnen linken aan de digitale economie waar we ons momenteel middenin bevinden. We denken concreet aan problemen met e-commerce, online fraude of geschillen door inbreuken op de GDPR-wetgeving,… ze komen meer en meer voor.

Zo kan u vaststellen dat het hier om een complexe materie gaat. Het is dan niet te verwonderen dat een rechtsbijstandverzekering niet online of in een aantal muisklikken kan onderschreven worden. Het is maatwerk. Bij onderschrijving én bij opvolging van een dossier. Onze rol in beide fases is belangrijk. Een geschil brengt vaak frustraties, bezorgdheden mee – los van de letter van de wet – en daar willen we met een luisterend oor en goed advies het verschil maken.

Bron: www.makelaarinverzekeringen.be