BA onderneming

Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekering via Mijn Callant.

Contacteer uw makelaar
Gedekt tegen schade aan derden
24/7 bijstand bij schade
Uitgebreide polisvoorwaarden
Gratis premievergelijking

BA onderneming: uw garantie op stabiliteit

Wat een familiale verzekering is voor uw privéleven, is een verzekering BA onderneming voor uw beroepsleven. De basiswaarborg van deze polis dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden, onopzettelijk veroorzaakt door u, uw personeel, terreinen of materieel bij de uitoefening van uw activiteiten.

Callant Verzekeringen

Waarom een polis BA onderneming afsluiten?

Elke bedrijfsactiviteit houdt een risico in op aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële en immateriële schade. Een polis BA Onderneming geeft u de zekerheid dat het vermogen van uw onderneming veilig is voor de financiële gevolgen van die aansprakelijkheid. Met een breed dekkende polis aansprakelijkheid geniet u van totale gemoedsrust.

Wat dekt een polis BA onderneming?

De basisdekkingen van een BA onderneming bestaat uit twee waarborgen: een dekking BA uitbating en een dekking BA na levering.

Een waarborg BA uitbating dekt:

  • Schade aan derden veroorzaakt door het gebouw, de terreinen of de goederen van uw bedrijf, of door goederen die ze in bruikleen of bewaring heeft. Onder goederen verstaan we machines, voertuigen en gehuurde, bewaarde of toevertrouwde voorwerpen. Deze waarborg komt bijgevolg tussen voor uw buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. Bijvoorbeeld: Seppe is aannemer laat een baksteen vallen vanaf een stelling op een geparkeerde wagen.
  • Schade aan toevertrouwde goederen. Dat wil zeggen: alle goederen, toebehorend aan derden en die aan u als ondernemer zijn toevertrouwd, om aan te werken of mee te werken, in het kader van uw verzekerde activiteit. Bijvoorbeeld: Dirk is chauffagist en herstelt een verwarmingstoestel. Hij maakt een fout waarbij het toestel onherstelbaar beschadigd raakt. De schade is gedekt.

Wat zijn aanvullende waarborgen?

De verzekering rechtsbijstand verdedigt uw juridische belangen zowel als eisende en als verdedigende partij. In eerste instantie zal de verzekeraar in geval van een conflict bemiddelen teneinde tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dit niet en komt het tot een rechtzaak dan vergoedt deze verzekering de gerechts- en advocatenkosten.

Opgelet! De waarborg rechtsbijstand die vervat zit in uw BA onderneming geldt enkel voor de geschillen m.b.t. deze verzekering en niet bijvoorbeeld voor contractuele geschillen met uw klanten of leveranciers. Daarvoor sluit u best een aparte rechtsbijstandspolis af met ruimere waarborgen en kapitalen. Bijvoorbeeld: Zeynep is schoonheidsspecialiste. Ze levert een schoonheidsbehandeling af maar verbrandt daarbij de huid van de klant. De klant spant een rechtszaak aan. Alle juridische kosten zijn gedekt, met uitsluiting van de opgelegde sancties.

Bescherm uw bedrijf tegen schade aan derden

Laat niets aan het toeval over. Kies voor een verzekering BA Uitbating van Callant.

Daarom kiest u voor Callant Verzekeringen

Wij helpen u om de een verzekeringspolis te kiezen die past bij uw behoeften. Een van onze medewerkers informeert u grondig, correct en objectief.

De familiale van uw onderneming

Aansprakelijkheid gedekt 360° perspectief
Gratis premievergelijking
Een verzekeringspolis op uw maat
Ontvang een offerte

Veelgestelde vragen

Tenzij anders bepaald in uw polis, is het gedekte bedrag begrensd op 1.500.000 euro voor lichamelijke schade, 2.500.000 euro voor stoffelijke schade en 5.000.000 voor gemengde materiële schade en gevolgschade.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van belangrijk verzekeringsnieuws? Registreer uw e-mailadres en ontvang uitnodigingen voor onze seminaries.

Toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.