BA Uitbating

Wat is verzekerd?

Waar de „familiale polis” optreedt voor uw aansprakelijkheid in uw privé leven, komt deze polis tussen voor uw aansprakelijkheid in uw beroepsleven. Via de basiswaarborg „BA uitbating” (of „BA exploitatie”) dekt deze polis de niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden (met inbegrip van uw cliënteel) veroorzaakt door u, uw personeel, uw bedrijfsterrein en materieel tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

U kunt deze polis uitbreiden met de waarborgen „BA toevertrouwde goederen” en/of „BA na werken/BA product”. Deze laatste dekt uw aansprakelijkheid voor schade door u gebrekkig uitgevoerde werken of geleverde producten (productaansprakelijkheid).

Waarom deze verzekering?

Deze verzekering beschermt het vermogen van uw onderneming: iedere bedrijfsactiviteit en ieder menselijk handelen omvat automatisch het risico van het toebrengen van (letsel, materiële en/of immateriële) schade aan anderen. Belangrijk hierbij is dat men in aansprakelijkheids-kwesties nooit op voorhand weet hoeveel de schade zal bedragen…

Vandaar het belang om o.m. de nodige aandacht te besteden aan de hoogte/omvang van de verzekerde kapitalen en sub-limieten alsmede eventuele bijzondere clausules/dekkingen.

Wat is onder meer niet verzekerd?

Uiteraard dekt de verzekering geen opzet en fraude.

Andere uitsluitingen:

  • de goede uitvoering van het werk zelf is niet verzekerd (bvb.: de schilder moet een slaapkamer in het licht blauw verven en per vergissing schildert hij ze in het donker blauw)
  • bij productaansprakelijkheid is de schade aan het product zelf steeds uitgesloten en is enkel de gevolg-schade verzekerd (bvb.: gebrekkige microgolfoven veroorzaakt brand; verzekeraar van de verkoper vergoedt de brandschade aan de keuken doch niet de oven zelf)
  • de beroepsaansprakelijkheid

Contacteer ons gerust als u vragen hebt op dat vlak.

Stel ons uw vraag over de BA Uitbating of ontvang een gepersonaliseerde offerte.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap