BA Uitbating

Wat is verzekerd?

Wat de „familiale polis” is voor het privaat leven, is dit type verzekering voor het beroepsleven. Via de basiswaarborg „BA uitbating” (of „BA exploitatie”) dekt deze polis de niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden (met inbegrip van uw cliënteel) veroorzaakt door u, uw personeel, uw bedrijfsterrein en materieel tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

Aanvullend kan de polis uitgebreid worden met de waarborgen „BA toevertrouwde goederen” en/of „BA na werken/BA product”. Deze laatste dekt uw aansprakelijkheid voor schade door u gebrekkig uitgevoerde werken of geleverde producten (productaansprakelijkheid).

Waarom deze verzekering?

Deze verzekering beschermt het vermogen van de onderneming: iedere bedrijfsactiviteit en ieder menselijk handelen omvat automatisch het risico van het toebrengen van (letsel, materiële en/of immateriële) schade aan anderen. Belangrijk hierbij is dat men in aansprakelijkheids-kwesties nooit op voorhand weet hoeveel de schade zal bedragen…

Vandaar het belang om o.m. de nodige aandacht te besteden aan de hoogte/omvang van de verzekerde kapitalen en sub-limieten alsmede eventuele bijzondere clausules/dekkingen.

Wat is onder meer niet verzekerd?

Uiteraard dekt de verzekering geen opzet en fraude; ook wordt nooit de goede uitvoering zelf van het voorwerp van uw werk verzekerd (bvb.: de schilder moet een slaapkamer in het licht blauw verven en per vergissing schildert hij ze in het donker blauw); in productaansprakelijkheid is de schade aan het product zelf steeds uitgesloten: enkel de gevolg-schade is verzekerd (bvb.: gebrekkige microgolfoven veroorzaakt brand; verzekeraar van de verkoper vergoedt de brandschade aan de keuken doch niet de oven zelf); de beroepsaansprakelijkheid (dekt ook uw aansprakelijkheid voor schade aan derden, m.i.v. cliënteel, doch vanuit en ander perspectief. Dit hier in detail bespreken lijkt ons te vergaand. Graag blijft Callant Verzekering hiervoor tot uw beschikking)

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap