Invaliditeit

Fysiologische invaliditeit en economische invaliditeit

De dekking steunt op twee belangrijke pijlers: de fysiologische invaliditeit en de economische invaliditeit.

De fysiologische invaliditeit is de vermindering van de lichamelijke integriteit. De graad ervan, uitgedrukt in een percentage, wordt bepaald bij een geneeskundige officiële Belgische schaal tot vaststelling van de beslissing, op basis van de of graad van invaliditeit. Deze schaal wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De economische invaliditeit is de vermindering van de arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiologische invaliditeit. De graad ervan wordt bepaald in verhouding tot het verlies, beoordeeld op grond van de verklaringen van artsen, van de fysische geschiktheid van de verzekerde tot het uitoefenen van een beroepsactiviteit die verenigbaar is met zijn kennis, zijn capaciteiten en zijn sociale rang.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap