Pensioentoezegging

Met een contract Individuele Pensioentoezegging kan een onderneming aan haar zelfstandige bedrijfsleider een levensverzekering toekennen waarbij een aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dit is al mogelijk voor één zelfstandige bedrijfsleider, al kunnen er ook meerdere zaakvoerders toetreden. Daarom wordt de IPT wel eens de groepsverzekering van de zelfstandigen genoemd, als is niemand verplicht om toe te treden.

Bij het bepalen van de premies, die door de vennootschap worden betaald, moet de regel nageleefd worden dat het wettelijk pensioen en het aanvullend bedrijfspensioen samen niet hoger liggen dan 80 % van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde.

Anderzijds mag er wel rekening gehouden worden met ruimte die vanuit het verleden nog beschikbaar is.
Er komt dus wat rekenwerk aan te pas om de meest optimale formule uit te werken, maar onze medewerkers stellen graag hun expertise ter beschikking.

Kom gerust eens langs voor meer informatie.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap