Callant Building

Mede-eigenaar ken uw rechten en plichten

Als mede-eigenaar van een gebouw is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in het kluwen van rechten en plichten. Hiervoor kunt u beroep dan op Callant Building, een ander voorbeeld van onze zoektocht naar specialisatie en een bewijs van onze creativiteit.

Wat is verzekerd?

De Callant Building is een all risk verzekering. We sommen de dekkingen niet op. Integendeel, we draaien de zaak om: alles is gedekt behalve.

Waarom deze verzekering?

Als mede-eigenaar wenst U uw patrimonium veilig te stellen tegen gebeurlijke schadegevallen en rampen:

 • Waarborgen conform het “alle risico” principe: bovenop de standaardwaarborgen van de markt, verzekert onze polis alle schade die niet vernoemd staat onder de uitsluitingen.
 • Waarborgen van laterale insijpeling
 • Voorafgaande taxatie door de maatschappij, met onbeperkte dekking indien bij schade zou blijken dat de taxatie van de verzekeraar onvoldoende was.
 • Schaderegelingsvolmachten via Callant.
 • Automatische afstand van verhaal tussen de mede-eigenaars
 • Gratis verzekering van de inhoud toebehorend aan de mede-eigendom.
 • Mogelijkheid van de mede-eigenaars om zich eveneens privé te verzekeren voor hun inboedel, inclusief diefstaldekking.
 • Premies die gemiddeld 35% lager liggen dan de markt.
 • Extra korting voor nieuwbouwprojecten.

Verzekering BA Mede-eigenaars

In uw belang is het aangewezen een verzekering voor de dekking van de Burgerlijke Aansprakelijkheid van mede-eigenaars te onderschrijven. Kenmerken van deze polis:

 • Syndicus en beheerraad zijn eveneens verzekerden voor hun activiteiten.
 • De verzekerden worden als derden onderling beschouwd.
 • Waarborg rechtsbijstand is voorzien.
 • Premies die gemiddeld 50% lager liggen dan de markt.

Wat is onder meer niet verzekerd?

In uw belang en omdat het met grotere projecten niet te voorzien is welke mogelijke schade u kunt oplopen, werd zoals in supra uitgelegd gekozen voor een all risk verzekering. Vaak vragen onze klanten om dan toch eens op te sommen wat er dan wel expliciet uitgesloten wordt. De belangrijkste uitsluitingen betreffen sleet, fraude, opzet…

Waarom deze verzekering?

Als mede-eigenaar wenst U uw patrimonium veilig te stellen tegen gebeurlijke schadegevallen en rampen:

 • Waarborgen conform het “alle risico” principe: bovenop de standaardwaarborgen van de markt, verzekert onze polis alle schade die niet vernoemd staat onder de uitsluitingen.
 • Waarborgen van lateraal insijpelen
 • Voorafgaande taxatie door de maatschappij, met onbeperkte dekking indien bij schade zou blijken dat de taxatie van de verzekeraar onvoldoende was.
 • Schaderegelingsvolmachten via Callant.
 • Automatische afstand van verhaal tussen de mede-eigenaars
 • Gratis verzekering van de inhoud toebehorend aan de mede-eigendom.
 • Mogelijkheid van de mede-eigenaars om zich eveneens privé te verzekeren voor hun inboedel, inclusief diefstaldekking.
 • Premies die gemiddeld 35% lager liggen dan de markt.
 • Extra korting voor nieuwbouwprojecten.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap