Charterers’ Liability

Raadpleeg de polisvoorwaarden van deze verzekering via Mijn Callant.

Extra service voor expediteurs
Verzeker de risico’s van chartering
Een polis precies op maat

Wat is een verzekering Charterers’ Liability?

Charterers’ liabilities zijn de contractuele en wettelijke aansprakelijkheden van de bevrachter van een schip. Stel, u beslist als expediteur om scheepsruimte te huren van een derde voor het vervoeren van een lading. In dat geval kunt u aanvullend op uw cargoverzekering ook een polis afsluiten die uw aansprakelijkheden afdekt. Dit heet een Charterers’ Liability-verzekering.

Callant Verzekeringen

Waarom een polis Charterers’ Liability afsluiten?

Als charterer van een schip loopt u dezelfde aansprakelijkheidsrisico’s als de eigenaar, soms zelfs nog grotere risico’s. Daarnaast kunt u als huurder door de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd toegebracht aan het schip. Bij zware schade aan het vaartuig of derden, kunnen deze claims astronomisch hoog oplopen.

Een polis Charterers’ Liability dekt schadeclaims als gevolg van de risico’s van het chartercontract. In deze polis wordt een onderscheid gemaakt tussen charter voor een bepaalde tijd (time charter) of de charter voor een bepaalde reis (voyage charter). Wij leveren u een perfecte dekking op maat af. Deze polis is zeer betaalbaar. Wel is er een hoge vrijstelling van 25.000 euro.

Wat dekt een polis Charterers’ Liability?

In een bevrachtingsovereenkomst zijn partijen vrij om hun wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen vast te leggen. Welke risico’s u als bevrachter loopt, kan dus slechts nauwkeurig worden ingeschat na het bestuderen van de afgesloten Charter Party.

Onder voorbehoud van nazicht door verzekeraars van de betrokken Charter Party en eventuele afwijkende overeenkomsten daarin vervat, dekt een verzekering Charterers’ Liability uw aansprakelijkheid als bevrachter voor:

Deze waarborg dekt materiële schade aan romp, machines, uitrusting, voorraden, brandstof, als immateriële gevolgschade (stil liggen van een schip) voor zover ze in rechtstreeks verband staat tot de schadeoorzaak.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Schade als gevolg van een onveilige aanlegkade
  • Schade door het bunkeren van verkeerde stookolie
  • Stuwadoorsschade

Huur scheepsruimte in volle gemoedsrust

Verzeker uw aansprakelijkheid als charterer of huurder van een schip.

Wat zijn aanvullende waarborgen?

Een polis Charterers’ Liability wordt altijd in één adem genoemd met een polis Freight, Demurrage & Defence of rechtsbijstandverzekering. Deze polis dekt juridische kosten die u moet maken als gevolg van een dispuut dat in verband staat met de uitbating van een schip. Omdat de gerechts- en advocatenkosten zeer hoog kunnen oplopen, is deze polis even belangrijk als uw basispolis.

Bijvoorbeeld: een vordering ingesteld door of tegen u als verzekerde in uw hoedanigheid van bevrachter van het schip met betrekking tot vracht, foutvracht, overliggeld, Charter Party, Bunkers, …

Deze waarborg dekt zowel de eisende als verwerende vorderingen.

Bij tijdbevrachting zijn de bunkers voor rekening en risico van de bevrachter. De bunkerverzekering keert de waarde van de bunkers uit bij totaal verlies van het schip en verleent dekking voor bijdrage aan General Average.

Een polis Charterers’ Liability op maat van uw risico’s

Een polis Charterers’ Liability is maatwerk. Samen brengen we eerst uw risico’s in kaart. Daarna stellen we u een verzekeringsproduct op maat voor. Daarvoor werken we samen met verschillende internationale aanbieders. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een gratis offerte op maat.

Neem contact op

Daarom kiest u voor Callant

Chartert u een schip of huurt u scheepsruimte voor goederentransport? Met onze verzekering Charterers’ Liability bent u zeker dat uw aansprakelijkheid als vrachtvervoerder perfect is afgedekt. Ga dus voluit, wij doen de rest.

Met 30 jaar ervaring als transportverzekeraar en een 360° aanpak, bieden wij u een kwalitatieve totaaloplossing voor al uw transportverzekeringen.

Veelgestelde vragen

Risico’s die verhaalbaar zijn onder een van uw andere verzekeringen zijn niet gedekt. Verschillende risico’s zoals oorlogsrisico’s, nucleaire risico’s, biochemische risico’s of cyberrisico’s zijn niet automatisch meeverzekerd. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Verzeker uw risico’s als vrachtvervoerder

Een polis op maat van uw risico’s
Vlotte afhandeling van schadedossiers
Contacteer uw makelaar

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van belangrijk verzekeringsnieuws? Registreer uw e-mailadres en ontvang uitnodigingen voor onze seminaries.

Toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.