Brand of machinebreuk

Bedrijfsschade na brand of machinebreuk

Als ondernemer weet u dat een ongeval snel gebeurd is. En dat ondanks al uw goede voorzorgen. Daarom durven we gerust stellen dat een bedrijfsschadeverzekering de meest ondergewaardeerde verzekering is in de ondernemingswereld.

Indien u geconfronteerd wordt met bedrijfsschade na een belangrijke brand of machinebreuk, dan is dat vaak de oorzaak van een belangrijke omzetvermindering of soms zelfs van een gedwongen bedrijfssluiting.

U weet dat de reden hiervoor evident is: tijdens het heropbouwen of herstellen ligt de productie veelal stil of daalt deze in belangrijke mate. Deze daling of stilstand vertaalt zich in een omzetdaling terwijl de algemene vaste bedrijfskosten gelijk blijven (lonen, interesten, afschrijvingen, etc.).

Ondanks uw vastberadenheid kan de malaise die ontstaat verloop van (sleutel-)personeel en een verloop van het cliënteel naar de concurrentie veroorzaken. U komt dus vaak in een negatieve spiraal terecht die moeilijk te doorbreken is. De verwachte winsten blijven uit en de noodzakelijke financiële ruimte ontbreekt om snel terug op koers te geraken.

U kunt met een bedrijfsschade-verzekering in die context het hoofd bieden aan de meeste cruciale financiële behoeften van de onderneming: het opvangen van een groot deel van de vaste kosten; het verlies in omzet opvangen; supplementaire kosten dragen voor de instandhouding en hervatting van de activiteiten…

Uw onderneming terug haar financiële gezondheid geven die ze gehad zou hebben mocht zij niet het slachtoffer geworden zijn van een schadegeval is het eindelijke doel van een bedrijfsschadeverzekering. U begrijpt dat deze contracten maatwerk zijn die veel know how vergen. Een case by case approach is de enig mogelijke richtlijn.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap