De groepsverzekering maakt het verschil!

19 april 2022 | Leven

Het gaat niet alleen om nieuw talent aantrekken, maar ook ervaren medewerkers aan boord houden. In dat opzicht is aandacht voor het welzijn van medewerkers cruciaal.

Steeds meer bedrijven beseffen dit en willen hier ook op inzetten. In een wereld van competitieve salarispakketten kan een aanvullend pensioenplan met bijkomende risicodekkingen nog steeds de oplossing zijn.

De groepsverzekering (pensioenvorming) is nog steeds één van de meest optimale vormen van alternatief verlonen. De loonkost daalt met 12,6% en de gestorte premie is fiscaal aftrekbaar. De groepsverzekering is een sterk gewaardeerd element in verloning bij de werknemer. Via een groepsverzekering toont u, dat u een “caring employer” bent.

De werknemer krijgt een mooi geschenk. De groepsverzekering zal hem niet alleen verzekeren van een behoud in levenstandaard bij pensionnering, het wordt niet belast als voordeel in natura en nog meer is, is het netto-voordeel aan een minimum-interest van 1,75%.

Dit wordt verduidelijkt in onderstaande simulatie:

Een werknemer van 40 jaar krijgt gedurende 27 jaar een brutopremie van 1.000 € gestort in een groepsverzekering. Met een minimaal rendement van 0,25% en een winstdeelname van 1,50%, ontvangt de werknemer op 67 jarige leeftijd een netto-kapitaal van 20.253,86 €. Bij cash-verloning had hij een rendement van 32% moeten halen om hetzelfde netto-kapitaal te krijgen. Zelfs nu de groepsverzekering al jarenlang een laag rendement oplevert, blijft het voor de werknemer moeilijk om dit verschil dicht te rijden met de opbrengsten van een privébelegging of investering in bijvoorbeeld vastgoed.

Het klopt dat heel wat werkgevers bemerken  dat in de huidige marktomstandigheden de verplichte 1,75%-garantie een “zwaard van Damocles” is. De rendementen in een Tak21-formule (82% van de markt) zijn uiterst laag en in een aanvullend pensioenplan (vaste bijdrage of cash-balance) afgesloten voor werknemers is er de wettelijke verplichting om op elke storting een wettelijk rendement van 1,75% te garanderen. Indien de verzekeraar dit niet afdekt, moet de werkgever bijpassen (=onderfinanciering). Ook al zijn de rendementen laag, dan nog blijft de groepsverzekering de investering waard (netto-voordeel), zelfs bij onderfinanciering.

We merken dat steeds meer werkgevers naast de problematiek van onderfinanciering ook de impact van de zeer hoge inflatie willen aanpakken. Men stapt af van het lage vaste rendement van een Tak21 en gaat beleggen in een Tak23-formule (zonder rendement- of kapitaalsgarantie). Het doel is om enerzijds voor de werkgever een potentieel kleiner risico op onderfinanciering te lopen en anderzijds voor de werknemer een attractief rendement te halen.

Een groepsverzekering leent zich perfect tot een Tak23-formule. Een belegging met periodieke stortingen (beleggen aan gemiddelde koers) op lange termijn (tot pensioenleeftijd) wat de tijd geeft om bij minder goede beursomstandigheden de situatie recht te trekken.

De belangrijkste troeven van een Tak23-formule zijn duidelijk. Het potentieel rendement ligt hoger dan in Tak21, dankzij een gediversifieerde & dynamische verdeling van de activa. Er is meer flexibiliteit door het actief en dynamisch beheer van de financiële activa, de regelmatige rebalancing en de mogelijkheid om marktopportuniteiten te grijpen.

Heel belangrijk hierbij is ook het risicobeheer. Men moet opteren voor een oplossing die aangepast is aan uw risicobereidheid.

De rendementsgarantie is een drempel, maar Tak23-verzekeringen kunnen hier vaak mooie en hoge rendementen tegenover zetten die automatisch de wettelijke verplichting afdekken.

Door een groepsverzekering aan te bieden, beschermt u de koopkracht van uw werknemers bij pensioen. De verwachting is namelijk niet dat het wettelijk pensioen sterk gaat stijgen. In de huidige war for talent staat het retentiebeleid en het principe ‘caring employer’ op nummer 1 in de HR-agenda.

Een pensioenplan is een echte must! Voeg daarbij een verzekering tegen overlijden, gewaarborgd inkomen en medische kosten en bescherm uw werknemer en zijn gezin: Caring employer! Vraag een gesprek met onze specialisten.