Duivels slim beleggen?

5 december 2022 | Leven

Hoewel een direct financieel gewin bij onze nationale ploeg niet onmiddellijk hoog op de agenda stond, mogen we toch niet vergeten dat eindwinst op het Wereldkampioenschap voetbal elk lid van de ploeg een klein half miljoen euro rijker had gemaakt. Voor veel ondernemers onder ons een bonus waar we enkel maar kunnen van dromen.

Daarbij komt nog dat de meeste voetballers van het nationaal elftal er bij hun respectievelijke clubs financieel warmpjes in zitten. Een aantal onder hen verdienen dergelijke bedragen zelfs per week. Zo zal een hele generatie topvoetballers na hun carrière een fortuin van soms tientallen miljoenen bij elkaar gevoetbald hebben, om van reclame en andere inkomsten nog  maar te zwijgen. Een leven als God in Frankrijk of als sjeik in Qatar lijkt op hen te wachten eenmaal ze hun schoenen aan de haak hangen… of toch niet?

Bankroet na vijf jaar

“Je zal nog veel “De Kleedkamer” kunnen maken met “marginalen” die alles kwijt zijn.” vertrouwde Dries Mertens sportjournalist Ruben Van Gucht 4 jaar geleden toe tijdens diens programma “God in Napels”.

Een opvallende uitspraak van Mertens, waarmee hij alludeerde op het hallucinante aantal topvoetballers dat er na hun voetbalpensioen binnen de kortste keren in slaagt om hun fortuin er door te jagen. De cijfers zijn ontnuchterend: 60% van de premier league voetballers zijn binnen de 5 jaar na hun carrière failliet ook al hebben ze miljoenen verdiend. Gelijkaardige cijfers vinden we trouwens terug in de Amerikaanse NBA en NFL.

De belangrijkste redenen: gokken, onvoldoende kennis van investeringen of beleggingen en overmatig spenderen tijdens én na hun carrière.

De tering naar de nering

Het gokken buiten beschouwing gelaten zijn er toch meerdere raakpunten in ons gedrag als ondernemer wanneer het gaat over het behoud van levensstandaard, investeren en beleggen. We geven met z’n allen een stuk meer uit dan we ons kunnen permitteren, zeker in het licht van het behoud van dat levenscomfort éénmaal we op pensioen zijn. En dat heeft zo zijn redenen.

‘Belgen overschatten hun pensioen’ blokletterde De Tijd reeds op 4 juli 2018. ‘Belgische 55-plussers denken dat ze 75 procent van hun huidig jaarlijks inkomen nodig zullen hebben om na hun pensioen comfortabel te kunnen leven. In werkelijkheid ontvangen ze gemiddeld maar 54 procent van hun laatste loon als pensioen.’

Bijkomend probleem is dat de Belgen in het algemeen en de ondernemers in het bijzonder de kosten voor levensonderhoud sterk onderschatten. ‘Belgen denken dat een derde van hun pensioen zal volstaan om die kosten te dekken, terwijl ze in werkelijkheid de helft van hun pensioen nodig hebben. Dat is potentieel problematisch’, volgens hetzelfde artikel in De Tijd.

Als vuistregel kan u ervan uitgaan dat je, om vanaf je 65 € 1.000 per maand uit geven gedurende 20 jaar, een kapitaal nodig hebt van € 240.000*. Wil je meer uitgeven heb uiteraard ook meer kapitaal nodig.

*deze vuistregel houdt rekening met een netto rendement van 2% en een inflatie van 2%. Wijzigende variabelen kunnen het benodigde kapitaal gevoelig doen stijgen of dalen.

Duivels slim beleggen? Investeer regelmatig en verstandig

Ook op het vlak van investeringen en beleggingen scoren zowel de topvoetballers als wij gewone stervelingen vaker niet dan wel. Al zien we hier wel een duidelijk verschil. De topvoetballer schiet geregeld mis door ondoordachte investeringen terwijl de klassieke spaarrekening-belegger simpelweg niet belegt.

De reden waarom men niet belegt of vasthoudt aan de klassieke spaarrekening is ingegeven door de vrees voor het onbekende. Veel beleggers kennen onvoldoende het onderscheid tussen risico op korte termijn en risico op lange termijn.

Ook daar is financiële kennis en begeleiding dus broodnodig want een beter beleggingsresultaat kan op termijn een gigantisch verschil uitmaken. Regelmatig contact met uw adviseur gesteund op heldere en transparante informatie die tegemoet komt aan uw noden is alvast een goede optie.

De conclusie is dat verstandig beleggen over een langere termijn loont, ongeacht de grootte van je spaargelden, en dat niets doen geen oplossing biedt. Begin er dus vroeg genoeg mee, al is het maar voor kleine bedragen.

Laat u tenslotte niet uit het lood slaan door korte termijn schommelingen. U hoeft immers niet te scoren binnen de 90 minuten zoals we dat van een topvoetballer wel verwachten; gelukkig maar, want hoe meer tijd u heeft hoe groter de kans dat uw inspanningen wel degelijk beloond worden.

Callant Financieel Advies ondersteunt en begeleidt om uw persoonlijk financieel plan op punt te stellen. Verzeker uw toekomst en vraag een gesprek via advies@callant.be. Wenst u meer info over het aanbod van Callant Financieel Advies? www.callantfinancieeladvies.be.