Alle risico’s elektronica

Wat is er verzekerd?

U kunt met de polis Alle risico’s elektronica de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…) in uw kantoorruimten dekken. Het bureaumaterieel wordt doorgaans onderverdeeld in bureauticamaterieel (faxen, copiers, …) enerzijds en vast- en draagbaar informatica-materieel anderzijds.

U bekomt met deze polis waarborgen die ruimer zijn dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat wat u hier verzekert, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan worden gelicht. U kunt bovendien de polisdekking uitbreiden om eveneens de kosten voor wedersamenstelling van data en andere bijkomende kosten zoals huur van vervangingsmaterieel, supplementaire personeelskosten, enz… in deze verzekering op te nemen.

Waarom deze verzekering?

Net zoals iedere “zaakverzekering” beschermt u met dit contract het patrimonium van uzelf of uw vennootschap, en dit op een betere wijze dan via de klassieke brand- en diefstalpolis. Ook de mogelijkheid die tegenwoordig wordt geboden om de goederen op blanket cover basis te dekken, de territorialiteit uit te breiden enz… maken het geheel comfortabeler.

Wat is onder meer niet verzekerd?

De schade van esthetische aard, barsten en deuken zijn niet verzekerd evenals schade ten gevolge van experimenten, het oneigenlijk gebruik van de toestellen, enz…

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap