Omnium

Gedeeltelijke omnium

U kunt bij een gedeeltelijke omnium genieten van volgende waarborgen:

 • Brand: met inbegrip van ontploffing, steekvlammen, kortsluitingen en bliksem, waar en hoe die zich ook voordoen.
 • Glasbreuk: bij sommige polissen kunnen wij u zelfs het systeem van derde betaler voorstellen. In geval van herstelling of vervanging van uw voorruit, zijruiten of achterruit hoeft u het geld niet voor te schieten.
 • Natuurkrachten (waaronder vallende stenen, hagel, overstroming …) en botsing met dieren.
 • Diefstal: met inbegrip van home- en carjacking en diefstal van sleutels. Zijn ook inbegrepen: kosten voor de vervanging van de sloten en programmering van gecodeerde sleutels en dergelijke en de kosten door schade bij poging tot diefstal.

Volledige omnium

Met de polis Omnium bent u bovenop de schade gedekt door de Beperkte Omnium verzekerd in eigen schade. Dit is materiële schade door vandalisme, vluchtmisdrijf van de tegenpartij of een ongeval (in fout of in recht). De Volledige Omnium is dan ook aanbevolen voor recente wagens.

Welke schade dekt de volledige omnium autoverzekering?

Met de Volledige Omnium bent u verzekerd tegen alle materiële schade aan uw voertuig in volgende omstandigheden:

 • Materiële schade
  … bij een ongeval, vandalisme of kwaad opzet van derden. Deze waarborg dekt ook schade tijdens het laden, het transport en het lossen van uw voertuig.
 • Brand
  … bij brand- en/of blusschade, maar ook bij schade door vuur, explosie, steekvlammen, bliksem, kortsluiting zonder vlammen.
 • Diefstal
  … bij schade door diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal.
 • Glasbreuk
  … bij glasbreuk en andere schade aan de ruiten van uw voertuig.
 • Schade door natuurkrachten
  … wanneer uw auto vernield of beschadigd wordt door rotsinstorting, vallende stenen, grondverschuivingen, aardbevingen, lawines, druk of val van een sneeuwmassa of ijsklomp, stormwinden met een snelheid van minstens 100 km/u, hagel, vloedgolven en het overlopen van waterlopen.
 • Contact met dieren
  … bij schade aan uw wagen omwille van contact met dieren waar u geen eigenaar of houder van bent.
 • Neerstortende meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen ervan
  … neerstortende meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen ervan.

Bij een schadegeval is er een vrijstelling voorzien en bij totaal verlies van uw voertuig wordt een afschrijving toegepast.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap