Actieplan

Neem een andere route

Weten wat je wil bereiken en waarom dat voor u en uw gezin of partner belangrijk is, is de eerste en vaak de meest vergeten oefening om uw financiële toekomst te plannen en te realiseren.

Veelal, om niet te zeggen altijd zitten er verschillen of ‘gaten’ tussen wat men wil bereiken en waar men op vandaag staat. Hoe groot die ‘gaten’ tussen beide is, wordt vaak eerder gevoelsmatig benoemd. Callant Financieel Advies neemt daar een andere route dankzij onze financiële GPS.

Samen met u gaan we zeer precies analyseren hoe groot de kloof is tussen wat u wil en waar u vandaag staat. Via een heldere analyse krijgt u een duidelijk inzicht waar het schoentje wringt en is het aan u om samen met uw adviseur te beslissen welke zaken dienen aangepakt te worden en in welke volgorde dat dient te gebeuren.

Uw persoonlijk actieplan geeft richting en timing

U weet precies wat u wanneer te doen staat om die zaken te bereiken die voor u belangrijk zijn. 

  • Wanneer stoppen met werken?
  • hoeveel nodig per maand om comfortabel te leven?
  • Wie moet wat krijgen in geval van overlijden?

Onze adviseurs helpen u daarna bij de selectie van partijen en oplossingen die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken. Een plan zonder uitvoering verandert immers niets aan uw toekomst.

actieplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via ons online platform myFaro kan u uw situatie en plan blijvend opvolgen. Ons platform biedt u een totaal overzicht van uw situatie op vandaag en laat u toe om uw eigen actieplan op te volgen en bij te sturen waar nodig in overleg met uw financieel adviseur.

Onze adviseurs kunnen u helpen om klaarheid te scheppen in deze uitdagingen. Neem contact op via financieeladvies@callant.be.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap