Welke verzekeringen voor cohousers?

7 februari 2023 | Familie, Woning

Cohousing of samenwonen is een vorm van wonen die we zeker bij jongeren steeds meer zien. Woont u samen met vrienden waarin alle ruimtes zich in één huurwoning bevinden, dan raden we volgende verzekeringen aan.

Sommige verzekeraars hebben een verzekering voor cohousers die naast de waarborgen het administratief beheer – bijvoorbeeld bij verandering van huisgenoot, maandelijkse betalingen – gemakkelijker maakt.

In het algemeen wordt er één polis woning of brandverzekering afgesloten voor de huuraansprakelijkheid en de inboedel. Wat de huuraansprakelijkheid betreft is het immers verplicht in Wallonië en Vlaanderen om een verzekering af te sluiten. En als het al niet verplicht is in het Brusselse gewest, zal de eigenaar van het pand het wellicht contractueel eisen.

Door een verzekering op naam van alle bewoners te zetten, zijn allen verantwoordelijk voor het correct afsluiten en betalen van de verzekering. Is het niet mogelijk om de polis op naam van meerdere personen te plaatsen, vraag dan om de medebewoners op te nemen in de verzekeringspolis via een aparte clausule.

Wenst u eventueel extra private goederen te verzekeren, dan kan u daarvoor een afzonderlijke verzekeringspolis afsluiten. Zorg ervoor dat de gemeenschappelijke brandverzekering en de eventuele individuele inboedelverzekeringen bij dezelfde verzekeraar worden afgesloten. Op die manier vermijdt u vervelende discussies bij een eventuele schade.

En wat met de familiale verzekering?

Door het afsluiten van een klassieke gezinspolis worden alle woningdelers aanzien als één gezin. Alle schade die zij veroorzaken aan derden zal door de verzekering gedekt zijn. Hou er wel rekening mee dat de familiale verzekering enkel schade aan derden dekt. Wilt u ook een verzekering die onopzettelijke schade tussen de bewoners onderling vergoedt, dan bent u verplicht om allen afzonderlijk een familiale verzekering af te sluiten, hoewel er vandaag formules op de markt bestaan die schade onder bewoners wel verzekert. Sommige verzekeringmaatschappijen voorzien in de familiale een BOB-clausule onder de inwoners. Wanneer iemand van de huisgenoten zijn ‘dronken’ huisgenoot met zijn voertuig naar huis brengt, wordt bij ongeval de schade aan het voertuig tot een bepaald bedrag vergoed wanneer BOB in fout is en het voertuig van de ‘dronken’ huisgenoot niet in omnium verzekerd is.

Andere vormen van cohousing.

Wilt u meer weten over verzekeringen en cohousing, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor. Er bestaan ook andere vormen van cohousing. Is er sprake van afzonderlijke private wooneenheden rond een gemeenschappelijke tuin, dan sluit u best allemaal afzonderlijk een brandverzekering af. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals in dit voorbeeld de tuin, verzekert u dan via een aparte polis. Ook hier raden we aan dat alle polissen best afgesloten worden bij dezelfde verzekeraar om problemen te vermijden in geval van schade.