Welke verzekeringen voor singles?

8 augustus 2023 | Algemeen

Op 1 januari 2023 telde België 5,1 miljoen particuliere huishoudens, waarvan 1,8 miljoen eenpersoonshuishoudens. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Dit is meer dan een derde (36%) van de particuliere huishoudens. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het gewest met het grootste aandeel eenpersoonshuishoudens (47%).

Ook wie alleen door het leven gaat, heeft een pak verzekeringen nodig. Of u single bent of niet heeft geen impact op de autopolis of brandverzekering. Wel wonen alleenstaanden vaak in een kleiner huis of appartement, waardoor de premie voor de brandverzekering voordeliger uitvalt dan bij een gezinswoning. Ook als huurder heeft u er alle belang bij om zo’n polis af te sluiten. Dat een familiale verzekering alleen nodig zou zijn voor gezinnen is één van die hardnekkige mythes. In werkelijkheid is ook voor alleenstaanden zo’n ‘gezinsverzekering’ een must. Een ongeval schuilt soms in een klein hoekje – en ook een volwassen single kan schade berokkenen. U moet uw familiale verzekering bijvoorbeeld aanspreken nadat u als voetganger of fietser schade hebt berokkend aan een ander. Wel is het zo dat de premie van een familiale verzekering voor een single goedkoper is dan die voor gezin. Dat is ook logisch gezien er slechts 1 verzekerde is. Hetzelfde geldt voor de hospitalisatieverzekering. Een single zal minder betalen dan voor een gezinspolis.

Waarom sluiten singles een levensverzekering af?

Vele alleenstaanden zonder kinderen sluiten geen levensverzekering af, omdat ze doorgaans geen rekening hoeven te houden met de financiële afhankelijkheid van hun partners of nabestaanden. Toch bestaan er situaties waarbij ook singles gebaat zijn bij een financieel vangnet in de vorm van een levensverzekering. We geven er drie:

  • Uitvaartverzekering: Deze verzekering betaalt de kosten van een begrafenis en zorgt voor da administratieve rompslomp die erbij komt.
  • Pensioenverzekering: Vele alleenstaanden vallen terug op een klein pensioen, terwijl het budget om rond te komen van een single relatief duurder is dan bij een gezin.
  • Overlijdensverzekering om bijvoorbeeld erfbelastingen of successierechten te betalen: Stel dat de nalatenschap naar broers, zusters, neven of nichten gaat. De erfbelastingen of successierechten kunnen hier oplopen tot 70% van de nalatenschap. Een overlijdensverzekering met de alleenstaande als verzekerde en de erfgenamen als verzekeringsnemer vermijdt torenhoge erfbelastingen of successierechten.