De extra troeven van het lange termijnsparen.

6 maart 2023 | Leven

Naast het klassieke pensioensparen, heeft het lange termijnsparen heel wat extra troeven. We zetten ze voor u eventjes op een rijtje.

Eerst en vooral is er een fiscaal voordeel. Het bedrag dat u voor het lange termijnsparen fiscaal in mindering mag brengen, hangt af van uw inkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro. Het fiscaal voordeel bedraagt 30% van dat bedrag, of maximaal 705 euro. Misschien is het een goed idee om uw belastingbesparing opnieuw te beleggen. We denken hier bijvoorbeeld aan ouders en grootouders die het belastingvoordeel beleggen in een (klein) kindersparen.

Een andere troef is dat u verder kan sparen na uw 65e met fiscaal voordeel. Op uw 60e verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als het onderschreven werd vanaf 55 jaar) past de overheid een anticipatieve heffing (een voorafbetaling op uw verschuldigde belasting op het einde van het contract)’ toe: die bedraagt 10% voor het lange termijnsparen (8% voor het pensioensparen).

Daarenboven zijn er verschillende formules die rekening houden met uw risicoappetijt. Ofwel kiest u voor een veilige verzekering met kapitaalsgarantie en gegarandeerde rentevoet (tak 21), een meer risicovolle verzekering (tak 23) of de combinatie van beiden (tak 44).

De tak 44-verzekering is de optelsom van een tak 21-verzekering en een tak 23-verzekering en brengt deze twee populairste verzekeringsproducten in één verzekeringsproduct.

De verhouding tussen tak 21-verzekering en tak 23-verzekering hangt af van uw risicoprofiel. Bij iemand met een dynamisch risicoprofiel zal de tak 23-verzekering meer gewicht hebben dan bijvoorbeeld bij iemand met een defensief profiel.

Tijdens de duurtijd van het contract kan u de verhouding veranderen. Een deel van de reserves overdragen van bv. tak 23 naar tak 21 is mogelijk. Hierdoor kan u als verzekeringsnemer dus het risico waaraan uw reserve in tak 23 is blootgesteld verplaatsen richting de veilige tak 21. Een belangrijk voordeel, zeker in tijden van volatiele financiële markten. Er is ook arbitrage mogelijk tussen de verschillende fondsen in de tak 23-verzekering.

Omdat elke verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft, onderzoeken we samen met onze klant de voorwaarden in verband met de arbitragemogelijkheden. Zo kijken we na of de arbitrage van tak 23 naar tak 21 mogelijk is en omgekeerd. Sommige verzekeraars bieden gratis arbitrages aan (x aantal per jaar), terwijl anderen vanaf de eerste arbitrage een kost aanrekenen.

Conflict met afbetalingen woonkrediet

De stortingen voor het lange termijnsparen kunnen in conflict komen met de aftrek van het woonkrediet.

In het Brusselse gewest hebben de kredieten die vanaf 2017 werden aangegaan voor de enige eigen woning geen impact meer op het mogelijke jaarlijkse bedrag van het lange termijnsparen. In Vlaanderen heeft een lening voor een eigendom in privégebruik en een eerste woning die na 2015 werd afgesloten geen impact op het bedrag dat u via lange termijnsparen kunt aftrekken. In de andere gevallen moet u de gestorte bedragen voor het hypothecair krediet (deels) aftrekken van het mogelijke jaarlijkse bedrag voor het lange termijnsparen (bron P&V groep).

Wenst u meer info over het lange termijnsparen, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.