Sleutelmomenten om een check-up te doen van uw woningverzekering

18 juli 2022 | Woning

Als u verhuist, bouwt, dure voorwerpen erft of uit mekaar gaat is het een goed idee om uw woningverzekering te checken. Zo dreigt u niet slecht, onder- of over verzekerd te zijn.

Wat als u verhuist?

Met andere woorden, er staat nog inboedel in de oude woning en u bewoont al de nieuwe woning. Of u woont nog in de oude woning en u maakt uw nieuwe woning in orde om te verhuizen.

De verzekeringsmaatschappijen hebben deze situaties voorzien in hun voorwaarden. De twee locaties zijn gedurende een bepaalde periode  – dat kan tot 4 maanden oplopen – gedekt door de woningverzekering. Bij schade zal de vergoeding bepaald worden op basis van de kapitalen voorzien in de woningverzekering van de ‘oude’ woning. Deze overgangsdekking geldt voor het gebouw, de inboedel maar ook voor de diefstalverzekering. Het is belangrijk dat u bij een eventuele verhuis contact met ons opneemt, zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen verwittigen en daarenboven is het de gelegenheid om een check-up van uw woningverzekering te doen. De waarde van uw nieuwe woning kan hoger of lager liggen dan de oude woning.  Of misschien is het risico op diefstal groter en is het gewenst om een diefstalverzekering te onderschrijven.

Wat als u bouwt of grote verbouwingswerken doet?

Dat betekent dat er op de bouwwerf veel vakmensen zullen rondlopen. Elk van hen kan door een onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Zonder te spreken van extreme weersomstandigheden of diefstal van bouwmaterialen op de werf. Een ‘alle bouwplaats risicoverzekering’ (ABR) kan u tegen al deze schades beschermen.

De ABR kan u vergelijken met een omnium verzekering voor een auto. Deze verzekering komt in de eerste plaats tussen en zal achteraf eventueel verhaal plegen op de verantwoordelijken van de schade. U hoeft u dus geen zorgen te maken over wie aansprakelijk is voor een schadegeval, u hoeft ook niet te wachten op een beslissing na dikwijls lange gerechtelijke procedures.

De hoofdaannemer voorziet soms een algemene ABR die alle onderaannemers dekt, alsook zijn klant (de bouwheer) in het kader van de werken. Ga na of de hoofdaannemer een dergelijke verzekering afgesloten heeft en vraag een schriftelijk bewijs van de dekking van uw werf. Controleer de duur van de dekking en let op een voldoende marge. Bouwen of verbouwen duurt vaak langer dan gepland.

Sluit eventueel een gezamenlijke polis af met de hoofdaannemer.

Wat als u dure voorwerpen erft?

Wie dure kunstvoorwerpen heeft, zoals een schilderij van een bekende schilder, een beeldhouwwerk van een gerenommeerde kunstenaar, een antiek stuk of een waardevol juweel, raden we aan om een speciale verzekering tegen ‘alle risico’s’ te onderschrijven. In de klassieke woningverzekering zijn ze verzekerd voor een maximum bedrag.

Deze verzekering dekt trouwens alle schades aan de waardevolle voorwerpen. Brand en diefstal zijn niet de grootste risico’s voor uw collectie kunst. Het gaat meestal om accidentele schades die niet gedekt zijn in de woningverzekering. We denken aan een schilderij die slecht opgehangen is en op de vloer terecht komt, een beeldhouwwerk dat omgestoten wordt, schade tijdens het transport.

Wat als u en uw partner uit elkaar gaan?

Laat ons weten wanneer uw gezinssamenstelling verandert. Misschien moeten we de naam van de verzekeringsnemer of toch de woningverzekering op beide namen laten doorgaan, afhankelijk van de overeenkomst die beide partners met elkaar afgesloten hebben.

Misschien moet er ook een nieuwe schatting gemaakt worden van de inboedel, omdat de andere partner een deel ervan mee verhuist. Het is immers zinloos om oververzekerd te zijn.

Conclusie: wat ook uw levenssituatie wijzigt, neem altijd contact op met ons kantoor. We passen dan uw verzekeringspolissen aan rekening houdend met uw nieuwe situatie. Vraag een gesprek.