Alle risico’s elektronica

Wat is verzekerd?

U weet ook wel dat het niet elke dag gebeurt dat bedrijfsgebouwen, fabriekshallen, productie-eenheden of magazijnen in vlammen opgaan of ontploffen ten gevolge van een gaslek. Maar er zijn echter voldoende onvoorziene gebeurtenissen die ook hinderlijke materiële schade kunnen berokkenen aan uw bedrijfspatrimonium zoals schade veroorzaakt door blikseminslag, waterinsijpeling, ten gevolge van voorjaarsstormen en noem maar op.

Een industriële brandverzekering (of een polis Brand Speciale risico’s) biedt voor vele van deze plotse gebeurtenissen een dekking, dus meestal meer dan wat de naam doet vermoeden. Het is een polis die perfect moduleerbaar is naar uw eigen wensen en zelfs in functie van de financiële draagkracht van uw onderneming.

Men spreekt van brand speciale risico’s wanneer het risico een te verzekeren kapitaal overtreft van € 1.356.473 (aan index 684) ( of van € 43.633.225 voor bepaalde goederen zoals appartements- en kantoorgebouwen, landbouwbedrijven, hospitalen, musea, enz…).

Waarom deze verzekering?

Uw patrimonium verdient een goede bescherming. Het is evident dat bepaalde risico’s nooit kunnen worden voorzien, laat staan voorkomen worden zelfs niet in het meest uitgebreide preventieprogramma. Het getuigt dan ook van goed beheer en goed management om deze risico’s onder te brengen in een verzekeringscontract.

Wat is onder meer niet verzekerd?

Elke verzekeringsdekking heeft haar beperkingen en uitsluitingen. Dit is ook het geval bij een polis Brand Speciale risico’s. Sommige van die uitsluitingen kunnen echter geheel of gedeeltelijk worden bijverzekerd mits een eventuele meerpremie; bepaalde risico’s blijven sowieso steeds ten laste van de onderneming of eigenaar van het gebouw. Omdat dit soort van verzekering voor een belangrijk deel het voorwerp uitmaakt van maatwerk, dienen de uitsluitingen nauwkeurig te worden doorgenomen bij de bespreking van uw dossier.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap