Doet u ook aan pensioensparen?

5 oktober 2022 | Leven

Doet u ook aan pensioensparen? Wellicht bent u al eens geconfronteerd geweest met deze vraag op een familie- of vriendenfeest. 3 miljoen Belgen doen intussen aan pensioenparen. Als u het nog niet doet, is het een slim idee om een pensioenspaarverzekering af te sluiten.

Dit moet u zeker weten als u eraan denkt om nog dit jaar met pensioensparen te starten.

  • U kan het doen via een bank of een verzekeringsmaatschappij. Het voordeel van een verzekeringsmaatschappij is dat u kan kiezen tussen formule met een gewaarborgde rente (Tak21) of een beleggingsfonds met meer risico (Tak23). Ten slotte bestaan er ook zogenaamde tak44-verzekeringen. In dat geval combineert u een tak21-formule en een tak23-formule. Dit laat u toe om tijdens uw loopbaan over te stappen van de ene naar de andere aanpak. Bovendien is het kapitaal op een tak21-pensioenspaarverzekering tot 100.000 euro gewaarborgd door de overheid in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij.
  • Tussen uw 18de tot en met het jaar waarin u 64 wordt, mag u geld storten. De overheid moedigt het pensioensparen ook aan. Een storting van hoogstens 990 euro geeft u recht op een belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag. Stort u een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan zakt het fiscale voordeel tot 25%. Wie 990 euro stort, moet 297 euro minder belastingen betalen. Wie 1.270 euro stort, moet 317,50 euro minder ophoesten. U hoeft niet elk jaar het maximumbedrag te betalen. U kan ook een jaar of verschillende jaren overslaan zolang het contract minstens 10 jaar loopt en minstens 5 stortingen voor 5 verschillend jaren op het contract gebeuren.
  • Hoe jonger men er aan begint, hoe meer men kan sparen. Stel dat u in totaal 20 jaar van uw pensioen kunt genieten. Dan heeft u na 20 jaar pensioensparen elke maand ongeveer 95 euro extra. Na 30 jaar sparen loopt dat op tot 160 euro per maand, en na 40 jaar zelfs tot 240 euro.
  • Het is niet aan te raden om reserves van pensioenspaarverzekeringen over te hevelen naar pensioenspaarfondsen. Uw reserves worden in dit geval zwaar belast. Als u toch van beide formules wil profiteren, kan u beter een pensioenspaarrekening en een pensioenspaarfonds afsluiten en naast mekaar laten bestaan. Per jaar kan u een premie voor één van beide contracten storten en deze premie fiscaal in mindering brengen. Beide contracten moeten wel elk 10 jaar lopen en er moeten minstens 5 stortingen voor 5 verschillende jaren op elk contract gebeuren.
  • De opbrengst van uw pensioensparen hangt aan de eindmeet ook af van de belasting die u op dat moment moet betalen. Start u voor uw 55ste met pensioensparen, dan wordt uw gespaarde bedrag belast op het moment dat u 60 wordt. U betaalt dan 8%. Afhankelijk van het soort pensioensparen (via bank of verzekering) bestaat er een verschil van kapitaalsberekening op wat de 8% taks geheven wordt. Koos u voor een belegging in een pensioenspaarfonds bij een bank, dan wordt u belast op een fictief bedrag. De fiscus gaat er daarbij vanuit dat elke storting u 4,75% per jaar heeft opgebracht, ook al is dat in werkelijkheid anders. Opteerde u voor een tak21-spaarverzekering? Dan wordt de belasting berekend op het kapitaal en de gewaarborgde rente. De eventuele winstdeelnames zijn vrijgesteld. Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de 8% berekend op de reserve, de waarde die de verzekering dan heeft. Na uw zestigste verjaardag mag u blijven storten in uw pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. De stortingen die u dan doet, geven nog recht op een belastingvermindering, maar worden niet meer belast. Start u op uw 55ste of later, dan wordt de belasting pas afgehouden op de tiende verjaardag van het contract. U geniet dan niet van de belastingvrije opbrengst tussen uw 60ste en de opvraagdatum.

Wil u meer info over het pensioensparen, naam dan contact op met ons kantoor en vraag een gesprek.