Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid Onderneming

Als ondernemer weet u dat ieder menselijk handelen (of nalaten te handelen), ongeacht of dit nu voorvalt in het kader van privaat- dan wel beroepsleven het risico omvat op het toebrengen van schade aan anderen. Dit gegeven vormt dus een potentiële voedingsbodem waaruit allerlei claims en aansprakelijkheidsvorderingen kunnen ontstaan.

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft tot doel om hier een bescherming te bieden en het ondernemingsvermogen te vrijwaren tegen deze risico’s.

Zeer belangrijk hierbij is goed te weten dat men in aansprakelijkheidsaangelegenheden nooit op voorhand weet hoeveel de schade zal bedragen…

Ontdek er meer over in de rubrieken BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid, Objectieve aansprakelijkheid en Bestuurdersaansprakelijkheid.

Offerte

Offerte?

Doe een aanvraag

img_vragen

Vragen?

Mail ons

img_documenten

Bibliotheek

Downloaden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap