Bescherm uw zaak tegen ‘digitale brand’

De Standaard 18 Apr. 2019  

Cyberaanvallen kunnen grote schade toebrengen aan IT-systemen en databestanden van bedrijven. Een klassieke brand- en diefstalverzekering biedt geen soelaas, een speciale cyberpolis wel. Johan Rasking

Formule voor particulieren

Lees verder onderaan Cybercriminaliteit heeft vele gezichten. Van een computervirus dat uw netwerk plat legt of een phisingmail waarbij de kredietkaartgegevens van uw klanten worden ontvreemd, tot een hacker die de toegang tot uw webshop blokkeert. In het ergste geval gaat het om ransomware, waarbij de cybercriminelen bedrijfsdocumenten of klantendata vergrendelen en pas na betaling weer vrijgeven.

Dergelijke ‘digitale terreur’ kan de werking van uw bedrijf of handelszaak flink in de war sturen. Door een verlies van voorraadgegevens, bijvoorbeeld, of van leveranciersfacturen. Of doordat uw online verkoop stilvalt, wat niet alleen instant inkomstenverlies veroorzaakt, maar op langere termijn ook tot reputatieschade kan leiden.

Opgelet: een cyberincident valt niet altijd te herleiden tot een criminele daad. Verzekeringsconsultant Vanbreda Risk & Benefits benadrukt dat ‘ook menselijke fouten of bugs in een softwarepakket uw data en uw IT-systeem kunnen beschadigen’.

Toename claims

Behalve commerciële schade kunnen er bij cybercrime ook juridische problemen opduiken. In hoeverre bent u aansprakelijk als er gevoelige informatie van klanten gestolen wordt? Bij nogal wat beoefenaars van vrije beroepen, zoals advocaten of accountants, kan dit risico grote proporties aannemen.

‘De kans dat uw computer gehackt wordt, is vandaag vele malen groter dan dat er in uw huis of kantoor wordt ingebroken’.

Verzekeringsmaatschappij Hiscox

De impact van cybercrime op uw IT-systeem of bedrijfswerking valt niet onder de schadedekking van een klassieke diefstal- of brandverzekering. Het gaat immers niet om de fysieke diefstal of beschadiging van, bijvoorbeeld, een aantal laptops, maar om de inhoud ervan.

Om de financiële en juridische gevolgen van een ‘digitale brand’ (de benaming is vorig jaar uitgevonden door Callant Verzekeringen) op te vangen, kunt u een speciale cyberpolis afsluiten. De grote meerderheid van de ondernemers en vrije beroepers heeft dat nog niet gedaan. Integendeel, volgens de Luxemburgse nicheverzekeraar Hiscox zijn in België ‘slechts tussen 10 en 20 procent van alle bedrijven in ons land verzekerd tegen cybercriminaliteit’. Te veel Belgen denken – ten onrechte – dat het hen niet zal overkomen, klinkt het bij Hiscox. ‘Maar de kans dat uw computer gehackt wordt, is vandaag vele malen groter dan dat er in uw huis of kantoor wordt ingebroken.’

Het aantal cyberschadeclaims gaat in ieder geval pijlsnel omhoog. Het Belgische kantoor van Hiscox kreeg er vorig jaar duizend binnen, dat zijn er ‘zeventien keer meer dan vijf jaar geleden’. Bij Callant Verzekeringen is dit soort claims in de voorbije twee jaar verdubbeld, zo maakte het bedrijf in het najaar bekend. Het aanbod aan verzekeringen tegen cyberrisico’s neemt eveneens gestaag toe. Ook bij de grote verzekeraars. Maatschappijen als Axa, AIG, Allianz en ING zijn al op de kar gesprongen.

Tip: ga zelf na of dergelijke polis ook in de portefeuille zit van uw huidige verzekeraar, of laat uw makelaar het huiswerk doen. 

‘Opkuis’ inbegrepen

Wij nemen, bij wijze van voorbeeld, de inhoud van de polis Talensia Cyber Protection van Axa onder de loep. Die is specifiek bestemd voor professionelen (bedrijven).

Om te beginnen is er een tussenkomst in de kosten van de herstellingswerken aan het IT-netwerk en de installatie van nieuwe software. Verder wordt het inkomensverlies gecompenseerd bij blokkering van uw webshop en is er een aansprakelijkheidsdekking tegenover benadeelde derden. Die treedt bijvoorbeeld in werking als uw klanten een computervirus hebben binnengekregen door mails die vanuit uw bedrijf zijn verstuurd.

In het onderdeel ‘e-reputation’ komt Axa tussen in de ‘opkuis en verdringing’ van negatieve commentaar op sociale media. Bij cyberafpersing is er de optionele mogelijkheid om het eventuele betaalde losgeld terugbetaald te krijgen.

In de standaardformule van Axa loopt de maximale schadedekking tot 50.000 euro en de aansprakelijkheid tegenover derden tot 250.000 euro. De premie bedraagt minimaal 27 euro per maand.

Ter vergelijking, bij Allianz kost een volledige cyberdekking minimaal 600 euro per jaar, met inbegrip van bijstand door IT-experts en gespecialiseerde advocaten.

Download hier het artikel

Copyright © 2019 Belga. Alle rechten voorbehouden

Zit u met vragen of maakt u zich ongerust over uw digitale brandveiligheid?

Advies

Terug naar overzicht